Nieuws

Overzicht van alle nieuwsberichten.
Delen via:

Nieuws

 1. Gepubliceerd op 05-04-2023

  Beschikbaarheid & bestelprocedure laatste-lijns-antibiotica

  Lees meer
 2. Gepubliceerd op 23-03-2023

  II Save the date II Jaarlijkse SWAB Symposium & A-team Meeting 2023

  Donderdag 29 juni 2023

  Lees meer
 3. Gepubliceerd op 15-03-2023

  Nieuwe webpagina Commissie Richtlijnen Gevoeligheidsbepalingen (CRG)

  Lees meer
 4. Gepubliceerd op 13-03-2023

  Publicatiedatum NethMap gewijzigd

  In tegenstelling tot voorgaande jaren zal NethMap 2023 niet worden gepubliceerd in juni tijdens het landelijk SWAB symposium, maar in november tijdens de World Antimicrobial Awareness Week.

  Lees meer
 5. Gepubliceerd op 27-01-2023

  Advies diagnostiek en profylaxe ter voorkoming van invasieve aspergillose bij volwassen patiënten met influenza, opgenomen op een intensive care afdeling (herziene advies)

  Lees meer
 6. Gepubliceerd op 26-01-2023

  Beschikbaarheid laatste-lijns-antibiotica: cefiderocol, ampicilline-sulbactam en aztreonam nog niet op voorraad bij het RIVM

  Al in het tweede kwartaal van 2022 werd in samenwerking met RIVM en andere veldpartijen actie door de SWAB ondernomen om te voorzien in de toenemende behoefte aan laatste-lijns reserve-antibiotica. Hiervoor werd een ad hoc projectgroep ingericht.

  Lees meer
 7. Gepubliceerd op 17-01-2023

  Mark de Boer (SWAB voorzitter) benoemd tot hoogleraar Infectieziekten

  Per 1 oktober 2022 is de voorzitter van de SWAB, Mark de Boer, benoemd tot hoogleraar Infectieziekten, in het bijzonder antimicrobiële resistentie en antibioticabeleid. De komende jaren wil hij onder andere onderzoeken hoe we binnen de moderne geneeskunde moeten anticiperen op de wereldwijd toenemende antibioticaresistentie.

  Lees meer
 8. Gepubliceerd op 28-12-2022

  Lijst essentiële antimicrobiële middelen in Nederland

  Regelmatig doen zich tekorten voor van antibiotica die essentieel worden geacht voor de Nederlandse gezondheidszorg. Naar aanleiding van meerdere signalen die VWS hierover heeft ontvangen, heeft het ministerie de SWAB benaderd om gezamenlijk met andere partijen (IGJ, CBG) een overzicht te genereren betreffende welke antibiotica essentieel zijn voor de 1e en 2e lijn gezondheidszorg.

  Lees meer
 9. Gepubliceerd op 15-12-2022

  Terugkijken webinar: 'Antibiotica-allergie: hoe krijgen we onterechte registraties de zorgketen uit?'

  Tijdens de wereldwijde ‘Antimicrobial Awareness Week 2022’ in november, organiseerde de SWAB in samenwerking met de Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie (RZN) een webinar die in het teken stond van antibiotica-allergie en de relatie tot antibiotic stewardship.

  Lees meer
 10. Gepubliceerd op 19-11-2022

  Behandeladvies monkeypox

  Vanaf mei 2022 zijn er patiënten met monkeypox in Nederland gediagnosticeerd. Er is deze zomer een vaccinatiecampagne gestart via de GGD. Namens de Nederlandse Vereniging van Internist-infectiologen (NVII) en de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) heeft een expertteam een voorlopig behandeladvies geformuleerd.

  Lees meer

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.