Infectieuze endocarditis / 2019

Beschrijving richtlijn:
In deze SWAB-richtlijn wordt de antimicrobiële behandeling van endocarditis  beschreven. Endocarditis kan veroorzaakt worden door velerlei verschillende micro-organismen, de richtlijn heeft niet als doel volledig te zijn. De behandeling van endocarditis bij volwassenen veroorzaakt door de meest voorkomende verwekkers wordt besproken. Het behandeladvies wordt is gebaseerd op de verwekker, patiënt gerelateerde factoren, type betrokken hartklep en de aanwezigheid van een zgn. cardiac implantable electronic device. Voor endocarditis met een verwekker die niet in deze richtlijn wordt genoemd, wordt de clinicus verwezen naar recente wetenschappelijke literatuur of richtlijnen.

Richtlijngebruikers
Deze richtlijn is bedoeld voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met infectieuze endocarditis, zoals o.a. cardiologen, cardiothoracaal chirurgen, infectiologen/internisten en medisch microbiologen.

Totstandkoming richtlijn  
Deze richtlijn is in juni 2019 opgesteld op initiatief van de SWAB. De multidisciplinaire commissie bestond uit gemandateerde leden van de volgende wetenschappelijke verenigingen:
  Vereniging voor Infectieziekten (VIZ)
  Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
  Nederlandse Verenging voor Thorax Chirurgie (NVT)
  Nederlandse Verenging voor Cardiologie (NVVC)

Deze richtlijn is beschikbaar in het Engels  Afbeeldingsresultaat voor engelse vlag

Nieuws over de richtlijn 
Januari 2021 / Typo’s die hebben geleid tot een onjuist advies zijn gecorrigeerd en zijn groen gemarkeerd. Klik hier om de nieuwste versie van de richtlijn 'Infectieuze endocarditis' te downloaden. 

Overige downloads
  Ingekomen commentaren en antwoorden n.a.v. de rondzending concept SWAB-richtlijn ‘Antimicrobial treatment of infective endocarditis - 2019’

Archief richtlijn
De eerste SWAB-richtlijn ‘Antimicrobiële therapie bij volwassen patiënten met infectieuze endocarditis’ werd in 2003 gepubliceerd. Voor een update werd geacht om te voldoen aan de herziene procedures voor de ontwikkeling van SWAB-richtlijnen, hiervoor verwijzen we naar het format voor richtlijnontwikkeling
Ingekomen commentaren n.a.v. de publicatie in The Netherlands Journal of Medicine van de SWAB-richtlijn ‘Antimicrobial therapy in adult patients with infectious endocarditis’ in The Netherlands Journal of Medicine - Februari 2004
SWAB-guideline ‘Antimicrobial therapy in adult patients with infectious endocarditis’ – December 2003’ (publicatie in The Netherlands Journal of Medicine)
  SWAB-richtlijn ‘Antimicrobiële therapie bij volwassen patiënten met infectieuze endocarditis’ – 2003’


Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.