Onderwerpen

Afgesloten projecten


Effectiviteit en veiligheid van het gebruik van antibiotica in de dagelijkse praktijk (EVAP)

In maart 2003 heeft het bestuur affiliatie toegekend aan het Pharmo projectplan "Ontwikkeling van een elektronische database voor onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van het gebruik van antibiotica in de dagelijkse praktijk (EVAP)". Met de ontwikkeling van deze methodologie kunnen relaties worden onderzocht tussen de individuele patiëntenvariabelen, antibioticagebruik, antibioticaresistentie en klinische gegevens. Dr. W. Goettsch was projectleider. Het PHARMO instituut was de organisatie van het project. Mede onderzoeker was Dr R.M.C. Herings, farmacoepidemioloog. Het project liep van 2002 tot 2004.


Kwaliteit en effectiviteit van chirurgische profylaxe in nederlandse ziekenhuizen (CHIPS)
In dit project werd het effect en de doelmatigheid van de implementatie van de SWAB richtlijnen voor antibiotische chirurgische profylaxe onderzocht.
Dr. I.C. Gyssens was projectleider. Het Erasmus MC was de organisatie van het project. Het project was een gezamenlijke inspanning van het Erasmus MC, de KUN (Prof. Dr. B.J. Kullberg) en PREZIES (RIVM: Ir. A. de Boer) en CBO (J. Wille).
In december 2003 vond een eindsymposium plaats voor alle deelnemers van het CHIPS-project en andere geïnteresseerden, waarop de totale resultaten van de studie werden gepresenteerd.

Publicaties:
- M.E.E. van Kasteren, B.J. Kullberg, A.S. de Boer, J. Mintjes-de Groot, I.C. Gyssens. Adherence to local hospital guidelines for surgical antimicrobial prophylaxis: a multicentre audit in Dutch hospitals. J Antimicrob Chemother 2003 Jun;51(6):1389-96.
- M.E.E. van Kasteren, B.J. Kullberg, A.S. de Boer, N.J. Nagelkerke, M. Ridderhof, J.C. Wille, I.C. Gyssens. Quality improvement of surgical prophylaxis in Dutch hospitals: evaluation of a multi-site intervention by time series analysis. J. Antimicrob Chemother 2005:56:1094-1102.
- J. Manniën, M.E.E. van Kasteren, N.J. Nagelkerke, I.C. Gyssens, B.J. Kullberg, J.C. Wille, A.S. de Boer. The effect of optimized antibiotic prophylaxis on the incidence of surgical site infections. Infect Control Hosp Epidemiol 2006; 28:36-41.
- M.E.E. van Kasteren, J. Manniën, A. Ott, B.J. Kullberg, A.S. de Boer, I.C. Gyssens. Antibiotic prophylaxis and the risk for surgical site infections following total hip arthroplasty. Timely administration is the most important factor. Clin Infect Dis 2007;44(7):921-7.
Zie ook bijgaand commentaar:
E.P. Dellinger. Prophylactic antibiotics: administration and timing before operation are more important than administration after operation. Clin Infect Dis. 2007 Apr1;44(7):928-30.
Erratum in: Clin Infect Dis. 2007 May 1;44(9):1259.


ExtraMurale Antibiotica-Resistentie onderzoek (EMAR)
Het EMAR project bestudeerde de invloed van antibioticagebruik op de resistentie van faecale indicator bacteriën in drie regio's bij ziekenhuispatiënten, gezonde vrijwilligers buiten het ziekenhuis en veehouders (indirecte blootstelling door contact met dieren).
Dr. E.E. Stobberingh was projectleider. Het Academisch Ziekenhuis Maastricht was de organisatie. Het project was een multicentrische samenwerking van de Universiteit van Maastricht, de RUG (Prof. Dr. J.E. Degener) en het Erasmus MC (Dr. H.Ph. Endtz).
Zorg Onderzoek Nederland heeft een subsidie toegekend.

Publicaties:
- N. Bruinsma, P.M.G. Filius, A.E. van den Bogaard, S.Nys, J.E. Degener, H.P.Endtz , E.E. Stobberingh. Hospitalization, a risk factor for antibiotic-resistant Escherichia coli in the community? J Antimicrob Chemother. 2003 ;51:1029-32.
- N. Bruinsma, P. de Smet, E.E. Stobberingh,  A.E. van den Bogaard. Antibiotic use and the prevalence of antibiotic resistance in bacteria from healthy volunteers in the dutch community  Infection. 2003;31:9-14.
- N. Bruinsma, J.M. Hutchinson, A.E. van den Bogaard, H. Giamarellou, J.E. Degener, E.E. Stobberingh,  Influence of population density on antibiotic resistance. J Antimicrob Chemother. 2003;51:385-90. 
- S. Nys, N. Bruinsma, P.M.G. Filius, A.E. van den Bogaard, L. Hoffman, P.H. Terporten, A.C. Wildeboer-Veloo, J.E. Degener, H.P. Endtz, E.E. Stobberingh. Effect of hospitalization on the antibiotic resistance of fecal Enterococcus faecalis of surgical patients over time. Microb Drug Resist. 2005;11(2):154-8.


Project AGAR: Adherence to Guidelines on use of Antibiotics in Respiratory infections (voorheen: Preventie van antibioticaresistentie in ziekenhuizen)
Dit project onderzocht welke factoren een rol spelen bij het rationeel en zuinig gebruik van anti-microbiële middelen in het ziekenhuis. Deze informatie werd gebruikt om een potentieel effectieve strategie -voor het implementeren van bestaande, nationale richtlijnen voor pneumonie en bronchitis- te ontwikkelen. De implementatiestrategie werd vervolgens in een gerandomiseerde gecontroleerde studie getest op effectiviteit en haalbaarheid.
Dr. M. Hulscher (WOK) was projectleider. De KUN was de organisatie. Het project was een multicentrische samenwerking van de KUN (Prof. Dr. J.W.M. van der Meer) en de Universiteit van Maastricht (Dr. E.E. Stobberingh) en is in 2001 van start gegaan. Het project was door ZonMw gehonoreerd  in 2000.

Publicaties:
- J.A. Schouten, M.E.J.L. Hulscher, S. Natsch, R.P.T.M. Grol, J.W.M. van der Meer. Antibiotic control measures in Dutch secondary care hospitals. Neth J Med 2005;63:24-30.
- J.A. Schouten, M.E.J.L. Hulscher, B.J. Kullberg, A. Cox, I.C. Gyssens, J.W.M. van der Meer, R.P. Grol. Understanding variation in quality of antibiotic use for community-acquired pneumonia: effect of patient, professional and hospital factors. J Antimicrob Chemother 2005:56;575-582.
- J.A. Schouten, M.E.J.L. Hulscher, H. Wollersheim, J. Braspenning, B.J. Kullberg, J.W.M. van der Meer, R.P.T.M. Grol. Quality of antibiotic use for lower respiratory tract infections at hospitals: (how) can we measure it? Clin Infect Dis 2005;41:450-460.
- J.A. Schouten, M.E. Hulscher, S. Natsch, B.J. Kullberg, J.W. van der Meer, R.P. Grol. Barriers to optimal use for community-acquired pneumonia at hospitals: a qualitative study. Qual Saf Health Care 2007;16:143-9.
- J.A. Schouten, M.E. Hulscher, J. Trap-Liefers, R.P. Akkermans, B.J. Kullberg, R.P. Grol, J.W. van der Meer. Tailored interventions to improve antibiotic use for lower respiratory tract infections in hospitals: a cluster-randomized, controlled trial. Clin Infect Dis 2007;44:931-41.
Zie ook bijgaand commentaar:
T.M. File, P.A. Gross. Performance measurement in community-acquired pneumonia: consequences intended and unintended. Clin Infect Dis 2007;44;942-4.


Evaluatie en implementatie van antibioticarichtlijnen in het AZG (EGA)
Dit project betrof een interventiestudie waarbij na dataverzameling over antimicrobieel voorschrijven en een kwalitatieve studie naar bestaande knelpunten met betrekking tot het antimicrobiële beleid, nieuwe richtlijnen werden geïmplementeerd in een afdeling interne geneeskunde. Prof. Dr. R.O.B. Gans was projectleider. Het Academisch Ziekenhuis Groningen was de organisatie. Het project kende een multidisciplinaire aanpak vanuit de afdeling Medische Microbiologie (Prof. Dr. J.E. Degener), ziekenhuisapotheek (M. Laseur), de (doel) afdeling Algemene Interne Geneeskunde en de afdeling klinische farmacologie van de RUG (Prof. F.M. Haaijer-Ruskamp).

Publicaties:
- P.G. Mol, W.J. Rutten, R.O.B. Gans, J.E. Degener, F.M. Haaijer-Ruskamp. Adherence barriers to antimicrobial treatment guidelines in teaching hospital, the Netherlands. Emerg Infect Dis. 2004;10(3):522-5.
- P.G. Mol, J.E. Wieringa, P.V. Nannanpanday, R.O. Gans, J.E. Degener, M. Laseur, F.M. Haaijer-Ruskamp. Improving compliance with hospital antibiotic guidelines: a time-series intervention analysis. J Antimicrob Chemother. 2005;55:550-7.
- P.G.M. Mol, R.O.B. Gans, P.V. Nannanpanday, J.E. Degener, M. Laseur, F.M. Haaijer-Ruskamp. Reliability of assessment of adherence to an antimicrobial treatment guideline. J Hosp Infect 2005;60:321-8


Rotterdam Assessment of Determinants of Antibiotic Resistance
In het RADAR-onderzoek werd gekeken naar antibioticaresistentie van een aantal micro-organismen in de faeces en in de oropharynx op verschillende tijdstippen tijdens opname in en na ontslag uit het ziekenhuis. Dr. H.Ph. Endtz was projectleider. Het Erasmus MC Rotterdam was de organisatie van het project. Het project was een multidisciplinair initiatief van de afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten (Dr. I.C. Gyssens, internist infectioloog & Prof. Dr. H.A. Verbrugh, arts-microbioloog) en de Apotheek (Prof. Dr. A.G. Vulto, ziekenhuisapotheker) van het Erasmus MC. Subsidie was ontvangen van het Revolving Fund van het Erasmus MC.

Publicaties:
- P.M.G. Filius, D. van Netten, P.J. Rovers, A.G. Vulto, I.C. Gyssens, H.A. Verbrugh, H.P. Endtz. Comparative evaluation of three chromogenic agars for detection and rapid identification of aerobic Gram-negative bacteria in the normal intestinal microflora. Clin Microbiol Infect. 2003 Sep;9(9):912-8.
- P.M.G. Filius, I.C. Gyssens, I.M. Kershof, P.J. Roovers, A. Ott, A.G. Vulto, H.A. Verbrugh, H.P. Endtz. Colonization and resistance dynamics of gram-negative bacteria in patients during and after hospitalization. Antimicrob Agents Chemother. 2005;49:2879-86.

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.