Onderwerpen

Werkgroep Surveillance Antibioticaresistentie & Commissie Richtlijnen Gevoeligheidsbepalingen/National Antimicrobial Susceptibility Testing Committee (CRG/NAC)

In 1997 heeft de SWAB de werkgroep Surveillance Antibioticaresistentie opgericht. Deze werkgroep heeft tot doel het stimuleren en coördineren van resistentiesurveillance programma’s en het bijdragen aan de informatievoorziening over resistentieontwikkeling. Klik hier om naar de SWAB webpagina Surveillance Antibioticaresistentie/Commissie Richtlijnen Gevoeligheidsbepalingen (CRG/NAC)

Samenstelling van de werkgroep Surveillance Antibioticaresistentie
- dr. N.J. Verkaik, voorzitter Surveillance Antibioticaresistentie, arts-microbioloog, Erasmus MC te Rotterdam
- dr. E. Kolwijck, vicevoorzitter Surveillance Antibioticaresistentie, arts-microbioloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis te 's-Hertogenbosch
- dr. L. van Balen, arts-microbioloog, Maastricht UMC te Maastricht
- dr. M.S. Berends, medisch epidemioloog-microbioloog, UMC Groningen & Certe te Groningen
- dr. M.B. Ekkelenkamp, arts-microbioloog, UMCU te Utrecht
- dr. ir. S.C. de Greeff, epidemioloog, RIVM te Bilthoven
- dr. D.C. Melles, arts-microbioloog, Meander MC te Amersfoort
- dr. A.F. Schoffelen, internist-infectioloog, RIVM te Bilthoven
- Prof. dr. C. Schultsz, arts-microbioloog, Amsterdam UMC te Amsterdam

Samenstelling van de Commissie Richtlijnen Gevoeligheidsbepalingen/National Antimicrobial Susceptibility Testing Committee(CRG/NAC)
- dr. A.E. Muller, voorzitter commissie CRG/NAC, arts-microbioloog, Haaglanden Medisch Centrum te Den Haag
- drs. H. van Dessel, vicevoorzitter commissie CRG/NAC, arts-microbioloog, Maastricht UMC te Maastricht
- dr. D.C. Melles, arts-microbioloog, Meander MC te Amersfoort
- dr. L.G.M.Bode, arts-microbioloog, Erasmus MC te Rotterdam
- dr. K. van Dijk, arts-microbioloog, Amsterdam UMC te Amsterdam 
- drs. M.L. Toren-Wielema, ziekenhuisapotheker, UMC Groningen te Groningen
- drs. L.C.W van der Wekken-Pas, internist-infectioloog, Radboud UMC te Nijmegen 

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.