Onderwerpen

Werkgroep Surveillance Antibioticaresistentie/Commissie Richtlijnen Gevoeligheidsbepalingen (CRG)

In 1997 heeft de SWAB de werkgroep Surveillance Antibioticaresistentie opgericht. Deze werkgroep heeft tot doel het stimuleren en coördineren van resistentiesurveillance programma’s en het bijdragen aan de informatievoorziening over resistentieontwikkeling. Klik hier om naar de SWAB webpagina Surveillance Antibioticaresistentie/Commissie Richtlijnen Gevoeligheidsbepalingen (CRG)

Samenstelling van de werkgroep
- Dr. C.M. Verduin, voorzitter, arts-microbioloog
- Dr. L. van Balen, arts-microbioloog
- Drs. M.A. Berends, promovendus microbiële epidemiologie, medisch data-onderzoeker, UMC Groningen & Certe te Groningen 
- Dr. ir. S.C. de Greeff, epidemioloog
- Dr. E. Kolwijck, arts-microbioloog
- Dr. D.C. Melles, arts-microbioloog
- Dr. A.F. Schoffelen, internist-infectioloog
- Prof. dr. C. Schultsz, arts-microbioloog
- Dr. N.J. Verkaik, arts-microbioloog

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.