Febriele neutropenie / 2022

Beschrijving richtlijn
De SWAB heeft een nieuwe richtlijn ontwikkeld: 'Recommendations for the diagnosis and management of febrile neutropenia in patients with cancer'. Deze SWAB richtlijn beschrijft de aanbevolen empirische antibiotische therapie bij neutropene patiënten met koorts. Adviezen worden gegeven voor patiënten met standaard risico (verwachte duur neutropenie ≤ 7 dagen) versus hoog risico (verwachte duur neutropenie > 7 dagen). Er worden adviezen gegeven voor volwassenen en voor kinderen. Klik hier om de appendix behorende bij deze SWAB richtlijn te downloaden.

Richtlijngebruikers
Alle medisch specialisten die chemotherapie voorschrijven, en specialisten die betrokken zijn bij de behandeling.

Totstandkoming richtlijn
Deze richtlijn is in februari 2022 opgesteld op initiatief van de SWAB. De tekst is tot stand gekomen door een multidisciplinaire commissie met als coördinator drs. Jara de la Court, voorzitter dr. Jarom Heijmans, internist-hematoloog/acute geneeskunde en gemandateerde leden van de volgende wetenschappelijke verenigingen:
  Nederlandse Internisten Vereniging / Nederlandse Vereniging van Internist-Infectiologen (NIV/NVII)
  Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
  Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
●  Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
●  Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH)
●  Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)

Deze richtlijn is beschikbaar in het Engels  Afbeeldingsresultaat voor engelse vlag

Wijzigingen:
- Tekstuele aanpassing in tabel met recommendations (met wijziging van de inhoud) bij hoofdstuk 6.5 "What is the optimal duration of treatment for FUO?" (30-05-2022)Overige downloads
● 
Klik hier om de appendix behorende bij de SWAB richtlijn 'Recommendations for the diagnosis and management of febrile neutropenia in patients with cancer' te downloaden.
●  Ingekomen commentaren en antwoorden n.a.v. de rondzending concept SWAB guideline 'Recommendations for the diagnosis and management of febrile neutropenia in patients with cancer'

Archief richtlijn
●  Klik hier om de concept versie van de SWAB richtlijn 'Recommendations for the diagnosis and management of febrile neutropenia in patients with cancer' te downloaden.
●  Klik hier om de concept appendix behorende bij de concept versie van de SWAB richtlijn 'Recommendations for the diagnosis and management of febrile neutropenia in patients with cancer' te downloaden.

 

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.