Onderwerpen

Wie zijn wij?

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik. 

De doelstellingen van de Stichting zijn:
1. De resistentie van micro-organismen tegen antimicrobiële middelen door een doelmatig antibioticagebruik te beheersen en zo mogelijk terug te dringen, en daardoor bij te dragen aan de verantwoorde zorg van patiënten.
2. En verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Om onze doelstelling adequaat uit te kunnen voeren moet er veel werk verzet worden. De Stichting bestaat daarom uit een bestuur, deelnemersraad en diverse werkgroepen. 

Samenstelling van het bestuur:
- Dr. M.G.J. de Boer, internist-infectioloog  (NIV), voorzitter
- Dr. P.D. van der Linden, ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog  (NVZA), penningmeester
- Prof. dr. B.N.M. Sinha, arts-microbioloog  (NVMM), secretaris

Samenstelling van de deelnemersraad:
De deelnemersraad bestaat uit vertegenwoordigers van de bij de SWAB betrokken beroeps en/of wetenschappelijke verenigingen: 
- Dr. C.H.S.B. van den Berg, intensivist/internist-infectioloog  (NVIC)
- Dr. E.M. Broens (KNMvD)
- Dr. G.J.A. Driessen & Dr. T.F.W. Wolfs, kinderarts-infectioloog/immunoloog  (NVK)
- Dr. M.B. Ekkelenkamp, arts-microbioloog  (NVMM)
- Dr. E.M.W. van de Garde, UHD, ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog/epidemioloog (NVZA)
- Prof. dr. C.M.P.M. Hertogh, specialist ouderengeneeskunde  (Verenso) 
- Dr. B.C.P. Koch, ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog  (NVZA)
- Dr. E. Kolwijck, arts-microbioloog (NVMM)
- Dr. S. Natsch, ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog  (NVZA)
- Dr. J. ten Oever, internist-infectioloog  (NIV) 
- Dr. J.J. Oosterheert, internist-infectioloog  (NIV)
- Dr. K.C.E. Sigaloff, internist-infectioloog  (NIV)
- Prof. dr. D. Touw, ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog  (NVZA)
- Prof. dr. A. Verbon, internist-infectioloog  (NIV)
- Dr. C.M. Verduin, arts-microbioloog  (NVMM)
- Prof. dr. Th.J.M. Verheij, huisarts  (NHG)
- Dr. N.J. Verkaik, arts-microbioloog  (NVMM)

Beleidsmedewerker
- Mw. S. Najaf

SWAB werkgroepen
●  Werkgroep Antimicrobial Stewardship
●  Commissie Richtlijnen
●  Redactieraad SWAB-ID 
●  Werkgroep Surveillance Antibioticagebruik
●  Werkgroep Surveillance Antibioticaresistentie / Richtlijnen Gevoeligheidsbepalingen CRG
●  Redactieraad NethMap
●  Werkgroep Bacteriophagen

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.