Onderwerpen

Werkgroep Antimicrobial Stewardship

De werkgroep heeft als doelstelling om de implementatie van antimicrobial stewardshipprogramma’s in Nederlandse ziekenhuizen te ondersteunen. Dit betekent dat de werkgroep A-teams in de Nederlandse ziekenhuizen faciliteert in hun taak om de kwaliteit van antimicrobiële middelen te meten en te verbeteren. Concreet gebeurt dit door verschillende activiteiten, waaronder het verzorgen van scholing, het beschikbaar stellen van praktische informatie, het stimuleren van de uitwisseling van ‘best practices’ tussen ziekenhuizen en het helpen bij het verkrijgen van spiegelinformatie over de kwaliteit van het gebruik van antimicrobiële middelen. Klik hier om naar de SWAB webpagina voor Antimicrobial Stewardship te gaan. 

Samenstelling van de werkgroep
- dr. J. ten Oever, voorzitter, internist-infectioloog, Radboudumc te Nijmegen
- dr. K.C.E. Sigaloff, vicevoorzitter, internist-infectioloog, Amsterdam UMC te Amsterdam
- dr. M.A.H Berrevoets, internist-infectioloog, Elisabeth Tweesteden ziekenhuis te Tilburg
- dr. R.M. van Hest, ziekenhuisapotheker, Amsterdam UMC te Amsterdam
- Prof. dr. M.E.J.L. Hulscher, Hoogleraar Kwaliteit van zorg voor infectieziekten, Radboudumc te Nijmegen
- dr. P.D. van der Linden, ziekenhuisapotheker/klinisch epidemioloog, Tergooi ziekenhuis te Hilversum
- dr. M.H. Nabuurs-Franssen, arts-microbioloog, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen
- Y. den Ouden, Deskundige Antimicrobial Stewardship (DAS), Rijnstate te Arnhem  
- Prof. dr. J.M. Prins, internist-infectioloog, Amsterdam UMC te Amsterdam
- dr. J. Schouten, internist-intensivist, Radboudumc te Nijmegen
- Prof. dr. B. Sinha, arts-microbioloog, UMC Groningen te Groningen
- D. Struik, verpleegkundig specialist infectieziekten, Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam
- Prof. dr. A. Verbon, internist-infectioloog, UMC Utrecht te Utrecht
- dr. T.F.W. Wolfs, kinderarts-infectioloog/immunoloog, UMC Utrecht te Utrecht
- dr. E. Yusuf, arts-microbioloog, Erasmus MC te Rotterdam

De werkgroep krijgt ondersteuning in haar werkzaamheden van drs. M.M.C. Hendriks, internist-infectieloog i.o.

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.