Onderwerpen

Werkgroep Antimicrobial Stewardship in de huisartsenpraktijk

De SWAB heeft samen met de NHG in 2023 het initiatief genomen om een werkgroep antibiotic stewardship 1e lijn op te richten. Naast meerdere huisartsen, hebben een internist-infectioloog, arts-microbioloog, openbaar apotheker en moleculair bioloog-onderzoeker plaats in de werkgroep. De eerste bijeenkomst heeft in januari 2024 plaatsgevonden. Activiteiten van de werkgroep zijn het contact met de experts in zorgnetwerken onderhouden, de scholing voor huisarts-experts tegen het licht houden en suggesties voor updates geven a.d.h.v. ontwikkelingen. De werkgroep denkt ook mee over aanpassing van de indicatoren.  

Samenstelling van de werkgroep
- drs. M. Loogman, voorzitter, huisarts te Woerden en senior wetenschappelijk medewerker NHG
- drs. M.C. van den Ham, vicevoorzitter, huisarts te Veghel en wetenschappelijk medewerker NHG
- dr. T. N. Platteel, huisarts te Tiel,  onderzoeker en assistent professor UMC Utrecht 
- drs. M. Sijbom, huisarts te Den Haag en onderzoeker LUMC/Campus Den Haag 
- dr. J. M. Lankelma, arts-microbioloog bij eerstelijnsdiagnostiek Comicro   
- drs. S.K. Marwat, apotheker te Rijen
- dr. S.P. Keijmel, internist-infectioloog, Bernhoven Ziekenhuis te Uden 
- dr. A.W. van der Velden, onderzoeker en assistent professor te UMC Utrecht 

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.