Urineweginfecties / 2020

Beschrijving richtlijn
Deze SWAB-richtlijn beschrijft de empirische antimicrobiële therapie voor urineweginfecties met systemische symptomen bij volwassenen (in deze richtlijn gedefinieerd als ≥ 12 jaar) opgenomen in een ziekenhuis (afdeling of spoedeisende hulp). Tevens worden urineweginfecties bij specifieke risicogroepen besproken, zoals mannen, zwangere vrouwen, patiënten met een katheter, patiënten met diabetes mellitus, niertransplantatie patiënten en patiënten met polycysteuze nieren.
Urineweginfecties zonder systemische symptomen worden merendeels behandeld door de huisarts, zie hiervoor de NHG-richtlijn Urineweginfecties. De behandeling van urethritis en epididymitis worden niet besproken in deze richtlijn.

Deze richtlijn geeft een algemeen advies voor alle urineweginfecties met systemische symptomen bij de eerste presentatie van een patiënt. Het is niet altijd mogelijk om meteen een onderscheid te maken tussen acute prostatitis, pyelonefritis of urosepsis. Ook heeft dit onderscheid geen consequenties voor de empirische antimicrobiële therapie.

Richtlijngebruikers
Het doel van deze richtlijn is het inlichten van medisch specialisten over belangrijke ontwikkelingen en controverses met betrekking tot de antibioticum behandeling van patiënten met een urineweginfectie met systemische symptomen en in specifieke risicogroepen.

Totstandkoming richtlijn
Deze richtlijn is in december 2020 opgesteld op initiatief van de SWAB. De multidisciplinaire commissie bestond uit gemandateerde leden van de volgende wetenschappelijke verenigingen:
  Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
  Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
  Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN)
  Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG)
  Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) (NVOG)
  Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
  Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso)

Deze richtlijn is beschikbaar in het Engels  Afbeeldingsresultaat voor engelse vlag

Nieuws over de richtlijn 
December 2020 / De SWAB-richtlijn 'Urinary Tract Infections' uit 2013 is herzien. Klik hier om de nieuwste versie van de richtlijn UWI (2020) te downloaden.  

Overige downloads
● 
Ingekomen commentaren en antwoorden n.a.v. de rondzending 'concept SWAB richtlijn Antimicrobial therapy of urinary tract infections in adults- 2020'

Archief richtlijn
De eerste SWAB-richtlijn ‘Antimicrobiële therapie bij gecompliceerde urineweginfecties’ werd in 2006 gepubliceerd. Voor een update werd geacht om te voldoen aan de herziene procedures voor de ontwikkeling van SWAB-richtlijnen, hiervoor verwijzen we naar het format voor richtlijnontwikkeling
●  SWAB Guidelines ‘SWAB Guidelines for Antimicrobial Therapy of Complicated Urinary Tract Infections-March 2013’
  SWAB-richtlijn ‘Antimicrobiële therapie bij gecompliceerde urineweginfecties – Oktober 2006’ (publicatie in het NTvG)
  SWAB-richtlijn ‘Antimicrobiële therapie bij gecompliceerde urineweginfecties – Juni 2006’
  SWAB-guidelines ‘Antimicrobial therapy of complicated urinary tract infections’

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.