Onderwerpen

Deskundige antimicrobial stewardship (DAS)

In toenemende mate hebben A-teams ook leden die geen arts of apotheker zijn. Het gaat bijvoorbeeld om verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten of deskundigen infectiepreventie. Deze nieuw functie hebben wij “deskundige antimicrobial stewardship” genoemd. Met het ontstaan van deze nieuwe functie is er ook de behoefte ontstaan om een visie over de plaats van de DAS binnen het A-team te formuleren en helderheid over taken en verantwoordelijkheden te scheppen. Daartoe heeft de werkgroep een visiedocument opgesteld waarin ook een functie-en taakomschrijving zijn opgenomen.

Deskundige Antimicrobial Stewardship
Deze SWAB cursus is bedoeld voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, deskundigen infectiepreventie, apothekers of andere niet-medici die starten of net werkzaam zijn als ondersteuner voor het A-team. De cursus bestaat uit 3 modules.

Module 1: Basiscursus (georganiseerd door UMCU, Miguel Ekkelenkamp)

  • Micro-organismen
  • Ziektebeelden
  • Antibiotica
  • Algemene principes van diagnostiek en antibioticagebruik

De cursus is gebaseerd op de (inter)nationale antibiotica cursus: www.antibioticscourse.com.


Module 2: Implementatie cursus (georganiseerd door Radboudumc, Jeroen Schouten)

  • Organisatie van een A-team
  • puntprevalentiemeting en audits
  • Analyse en terugkoppeling van bevindingen
  • Behavioral workshop (Hoe krijg je veranderingen doorgevoerd? Hoe ga je om met weerstand?)

De inhoud is gebaseerd op de Praktijkgids Antimicrobial Stewardship.

Inschrijven kan via: https://www.radboudumc.nl/onderwijs/scholingen/antibiotica-stewardship


Module 3: Stage in ziekenhuis met expertise: learning on the job (organisatie via Radboudumc)
Door een dag mee te lopen krijg je zicht op hoe de verschillende activiteiten in de praktijk vorm gegeven kunnen worden. Deze informatie kan je gebruiken om in overleg met de eigen A-team leden van de ondersteuner een invulling te geven aan de functie. Praktisch wegwijs worden in het daadwerkelijk uitvoeren van de functie. Mogelijkheid tot vragen stellen, verschillen in uitvoering van de functie zien binnen de verschillende ziekenhuizen.

Ga naar onze agenda voor een compleet overzicht van aankomende nascholingsactiviteiten. 

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.