Onderwerpen

Eindredactie NethMap

NethMap is een jaarlijks rapport dat een overzicht geeft van de stand van zaken met betrekking tot het gebruik van antibiotica en resistentie daartegen in de meest voorkomende en voor de mens ziekmakende bacteriën en schimmels in Nederland. NethMap wordt gezamenlijk uitgegeven met MARAN (Monitoring of Antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands), waarin de gegevens t.b.v. de dierhouderij worden gerapporteerd. De eindredactie van NethMap wordt gevormd door een vertegenwoordiger van het CIb (RIVM) en een vertegenwoordiger van de SWAB. Tezamen vormt dit de geïntegreerde rapportage t.a.v. resistentie en gebruik bij mens en dier in Nederland. Klik hier om naar de SWAB webpagina voor NethMap te gaan. 

Samenstelling van de werkgroep  
- dr. E. Kolwijck, arts-microbioloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis te Den Bosch
- dr. ir. S.C. de Greeff, epidemioloog, epidemioloog, RIVM te Bilthoven
- dr. A.F. Schoffelen, internist-infectioloog, internist-infectioloog, RIVM te Bilthoven

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.