Onderwerpen

SWAB-ID helpdesk

Het SWAB-ID wordt gehost door IDMCore. Indien uw instelling gebruik maakt van een lokale licentie van het SWAB-ID, dan kunt u de helpdesk van IDMCore raadplegen voor technische ondersteuning. 

Het melden van storingen kan ook via de helpdesk van IDMCore, zij zijn van 8.30 tot 17.30 bereikbaar op het e-mail adres support@idmalert.com. Buiten kantoortijden kan de helpdesk alleen voor spoedeisende gevallen van prioriteit 1 en 2 worden gebruikt via het support telefoonnummer zoals vermeld op http://idmcore.com/contacts/.

Technische vragen met betrekking tot het lokale SWAB-ID (aanmelden redacteur, inloggegevens, doorlinken, foutmelding e.d.) kunt u sturen naar het SWAB-ID support team via support@idmalert.com. In de tabel hieronder leest u meer over prioriteit 1, 2 en 3 en de bijbehorende reactietijd.

Inhoudelijke vragen en suggesties met betrekking tot een advies in het landelijke antibioticaformularium www.swab-id.nl, kunt u ons sturen via het contactformulier op onze website (kies als onderwerp “Antibioticaboekje / SWAB-ID”). Om uw bericht zo snel en efficiënt mogelijk te verwerken ontvangen wij graag de URL en een print screen van het advies op de desbetreffende webpagina, ook dit kunt u via ons contactformulier doorgeven. Uw bericht wordt vervolgens inhoudelijk beoordeeld door de redactieraad van het SWAB-ID, het kan ongeveer 2-3 maanden duren voordat een advies is aangepast binnen het nationale antibioticaformularium/SWAB-ID. 

Administratieve, financiële en overige vragen met betrekking tot het landelijke en lokale SWAB-ID (aanmelden contactpersoon, facturen, aanmelden voor een lokale SWAB-ID e.d.) kunt u richten aan het SWAB secretariaat via het contactformulier op onze website (kies als onderwerp “Antibioticaboekje / SWAB-ID”).

Toelichting
Responstijd Tijd waarbinnen telefonisch of per e-mail gereageerd wordt
Start oplossing Tijd waarbinnen probleemoplossing wordt gestart
Streven oplossing gerealiseerd De termijn waarbinnen het probleem in principe opgelost zal zijn. Dit kan een ‘workaround’ zijn, indien de uiteindelijke oplossing te veel tijd kost. In uitzonderlijke gevallen kan de tijd tot oplossen van het probleem langer zijn als gevolg van zeer hoge complexiteit of een afhankelijkheid van andere partijen waar IDMC geen contractuele afspraken mee heeft.

 

  Toelichting Actie lokale licentienemer
Prioriteit 1: Business stand-still
 • SWABID in zijn geheel niet beschikbaar of voor grote groep gebruikers niet beschikbaar
 • Bedrijfskritisch proces werkt in zijn geheel niet
 • Geen workaround beschikbaar
Neem contact op met het SWAB-ID support telefoonnummer van IDMCore zoals vermeld op http://idmcore.com/contacts/
Prioriteit 2: Major problem
 • SWABID is deels beschikbaar
 • Grote groep kan niet normaal werken maar er is een workaround beschikbaar
 • Proces is bedrijfskritisch
Neem contact op met het SWAB-ID support telefoonnummer van IDMCore zoals vermeld op http://idmcore.com/contacts/
Prioriteit 3: Problem
 • SWABID grotendeels beschikbaar
 • Beperkte groep kan een beperkte functionaliteit niet goed gebruiken
 • Proces is niet bedrijfskritisch
 • Er is een workaround beschikbaar of er kan tijdelijk zonder de functionaliteit gewerkt worden
Neem contact op met het SWAB-ID support emailadres support@idmalert.com van IDMCore
Prioriteit 4: Minor problemen
 • SWABID is beschikbaar voor alle gebruiker
 • Er zit een kleine verstoring in SWABID maar gebruiker kan werken, eventueel met een workaround
Neem contact op met het SWAB-ID support emailadres support@idmalert.com van IDMCore

 

Reactietijd
   Responstijd  Start oplossing  Streven oplossing gerealiseerd
Prioriteit 1: Business stand-still  < 15 min  Direct  < 4 uur
Prioriteit 2: Major problem  < 30 min  < 2 uur

 < 1 werkdag

 < 4 uur evaluatie moment

Prioriteit 3: Problem  < 1 uur  < 1 werkdag  < 3 werkdagen
Prioriteit 4: Minor problem  < 4 uur  onderling overleg  onderling overleg

Conform IDMC SLA (service level agreement) 2020

Veelgestelde vragen

 • Jazeker! Zowel de kinder- als de volwassenadviezen van het landelijke formularium zijn vrij toegankelijk via www.swab-id.nl.
  U kunt ook een licentie aanschaffen voor een lokale antibioticaformularium waarbij u/uw ziekenhuis of instelling zelf het antibioticaformularium beheert. De landelijke adviezen kunt u binnen uw ziekenhuis of instelling zelf aanpassen. Zo kunt u de dosering voor een antibioticum zelf aanpassen naar 4dd i.p.v. 3dd zoals vermeld in het landelijke formularium. Ook heeft u de mogelijkheid om de adviesregels na filtering een lokale eigen volgorde te geven.

  Heeft u interesse in een lokale licentie van het antibioticaformularium of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met het SWAB secretariaat via het contactformulier op onze website.

 • Het landelijke antibioticaboekje is een elektronisch antibioticaboekje van de SWAB en is vrij toegankelijk via onze website www.swab-id.nl. Er is enkel een web-versie van het nationale boekje  (deze versie is geschikt voor iPhone/Android). Er is geen applicatie, PDF of papieren versie.

 • Fijn dat u ons op de hoogte brengt! Vul ons contactformulier in om ons hierover een bericht te sturen. Om uw bericht zo snel en efficiënt mogelijk te verwerken horen wij graag concreet wat er volgens u niet correct is. Tevens ontvangen wij graag de URL en een print screen van het advies op de desbetreffende webpagina, ook dit kunt u via ons contactformulier doorgeven. Uw bericht wordt vervolgens inhoudelijk beoordeeld door de redactieraad van het SWAB-ID, het kan ongeveer 2-3 maanden duren voordat een advies is aangepast binnen het nationale antibioticaformularium/SWAB-ID. 

 • De SWAB heeft sinds 2006 een nationaal antibioticaboekje/antibioticaformularium samengesteld waarin adviezen worden gegeven voor therapie en profylaxe van de gangbare infectieuze ziektebeelden, en waarin ook de belangrijkste eigenschappen van alle antimicrobiële middelen te vinden zijn. Het SWAB-ID is vrij toegankelijk via onze website www.swab-id.nl. De adviezen voor volwassenen zijn gebaseerd op de bestaande nationale evidence-based richtlijnen en het beleid in de opleidingsziekenhuizen. De ziektebeelden zijn in principe gerangschikt op ‘orgaansysteem’. Voor die gevallen waar dit niet het gezochte ziektebeeld oplevert, biedt de ’zoek’ knop meestal wel uitkomst.

  In de nieuwe editie 3.0, gelanceerd in januari 2019, is er naast een deel voor volwassen patiënten ook een deel voor kinderen. Het kinderdeel is samengesteld door de werkgroep antibioticabeleid bij kinderen, onderdeel van de sectie pediatrische infectieziekten en immunologie (SPII) van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). U kunt van het volwassenendeel naar het kinderdeel schakelen via de switch die linksboven te vinden is op  www.swab-id.nl.


Alle veelgestelde vragen

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.