Aanpak bij vermoeden van antibiotica allergie / 2022

Beschrijving richtlijn
De SWAB heeft een nieuwe richtlijn ontwikkeld: 'Approach to suspected Antibiotic Allergy'. Deze SWAB richtlijn beschrijft algemene aanbevelingen voor de antimicrobiële behandeling van kinderen en volwassenen opgenomen in het ziekenhuis met een antibiotica-allergie label (AAL) en/of die in de anamnese een allergie voor antibiotica rapporteren, en waarbij geen voorafgaande formele allergie testen zijn uitgevoerd. De richtlijn is inhoudelijk van belang voor de uitvoering van antibiotic stewardship in de ziekenhuizen. Veel te vaak wordt onterecht een 1e keuze therapie niet gegeven, en vervangen door een breder spectrum antibioticum vanwege vermeende allergie. Slechts ~5% van de patiënten met een antibiotica allergielabel blijken in de praktijk daadwerkelijk allergisch. De primaire focus van deze richtlijn is de tweedelijnszorg (ziekenhuiszorg). Klik hier om de SWAB richtlijn te downloaden te downloaden. 

Richtlijngebruikers
Alle specialisten die antimicrobiële behandeling voorschrijven of op een andere manier betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met een infectie, of betrokken zijn bij het maken van antimicrobieel beleid.

Totstandkoming richtlijn
Deze richtlijn is in april 2022 opgesteld op initiatief van de SWAB. De tekst is tot stand gekomen door een multidisciplinaire commissie met als coördinator drs. Roos Wijnakker, internist-infectioloog en voorzitter dr. Mark de Boer, internist-infectioloog en tevens gemandateerde leden van de volgende wetenschappelijke verenigingen:
  Nederlandse Internisten Vereniging / Nederlandse Vereniging van Internist-Infectiologen (NIV/NVII)
  Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
  Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG)
Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie (NVvAKI)
● Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC)
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)


Deze richtlijn is beschikbaar in het Engels  Afbeeldingsresultaat voor engelse vlag


Overige downloads
● Ingekomen commentaren en antwoorden n.a.v. de rondzending concept SWAB guideline 'Approach to suspected Antibiotic Allergy'  

Archief richtlijn 
● Klik hier om de concept versie van de SWAB richtlijn 'Approach to suspected Antibiotic Allergy' te downloaden.
● Klik hier de concept appendix behorende bij de concept versie van de SWAB richtlijn 'Approach to suspected Antibiotic Allergy' te downloaden.

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.