Peri-operatieve profylaxe / 2019

Beschrijving richtlijn 
Deze SWAB-richtlijn betreft profylaxe voor infecties in het operatiegebied , voor het gemak in de richtlijn als ‘wondinfecties’ aangeduid. In deze richtlijn worden eerst een aantal algemene principes besproken en vervolgens per specialisme en per ingreep de adviezen. De richtlijn gaat niet over profylaxe van postoperatieve infecties buiten het operatiegebied en evenmin over profylaxe van opportunistische infecties na transplantatie.

Richtlijngebruikers
Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met operatieve ingrepen, zowel bij kinderen en neonaten als bij volwassenen.

Totstandkoming richtlijn
Deze richtlijn is in juli 2019 opgesteld op initiatief van de SWAB. De multidisciplinaire commissie bestond uit gemandateerde leden van de volgende wetenschappelijke verenigingen:
  Vereniging voor Infectieziekten (VIZ)
  Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
  Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)

Deze richtlijn is beschikbaar in het Nederlands  Afbeeldingsresultaat voor vlag nederland

Overige downloads
● 
Ingekomen commentaren en antwoorden n.a.v. de rondzending concept SWAB-richtlijn ‘Peri-operatieve profylaxe’ - 2019

Archief richtlijn
De eerste SWAB-richtlijn ‘Perioperatieve antibiotische profylaxe’ werd in 2000 gepubliceerd. Voor een update werd geacht om te voldoen aan de herziene procedures voor de ontwikkeling van SWAB-richtlijnen, hiervoor verwijzen we naar het format voor richtlijnontwikkeling
  SWAB-richtlijn ‘Peri-operatieve profylaxe – Juni 2018’
  SWAB-richtlijn ‘Peri-operatieve profylaxe – Januari 2018’
  SWAB-richtlijn ‘Peri-operatieve profylaxe – September 2017’
  SWAB-richtlijn ‘Perioperatieve antibiotische profylaxe – Oktober 2000 (publicatie in het NTvG)

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.