Onderwerpen

Over A-teams


Visie & Doelgroep

Een verantwoord antibioticabeleid is nodig om het optreden van resistentie te beperken en te voorkomen dat patiënten in de toekomst niet meer succesvol met antibiotica behandeld kunnen worden. Dit geldt niet alleen in zorginstellingen maar ook in de eerste lijn, en is van groot belang voor de publieke gezondheid in het algemeen. Goed antibioticabeleid berust op twee pijlers: richtlijnen voor het stringent gebruik van antibiotica enerzijds, en het instellen van Antibioticateams (A-teams) voor het bewaken van de kwaliteit van het voorschrijfgedrag anderzijds. Met name dit laatste is van belang, omdat in de praktijk blijkt dat het publiceren van richtlijnen alleen onvoldoende blijkt om een goed antibioticumbeleid te waarborgen. Deze visie is verder uitgewerkt in het SWAB visiedocument (2012) ‘De kwaliteit van het antibioticabeleid in Nederland - Advies aangaande het restrictief gebruik van antibiotica en het invoeren van Antibioticateams in de Nederlandse ziekenhuizen en in de Eerste lijn’. Ook een goed infectiepreventiebeleid is essentieel om de verspreiding van resistentie te voorkomen. Daarom is het op elkaar afstemmen van de activiteiten van de A-teams en de Deskundigen Infectiepreventie cruciaal om een maximaal effect te bereiken.

De doelgroep bestaat uit alle zorgprofessionals in het ziekenhuis die in hun activiteiten op enige manier te maken krijgen met antibioticabeleid. Artsen, apothekers, verpleegkundig specialisten, consulenten Hygiëne en Infectiepreventie maar ook beleidsmakers en IT-specialisten. De meest betrokken groep bij antibioticabeleid in de breedste zin van het woord is het A-team. Het A-team is samengesteld uit tenminste een arts-microbioloog, een internist-infectioloog (of een internist met samengesteld profiel infectieziekten) en een ziekenhuisapotheker, en wordt bij voorkeur ondersteund door een professional met ervaring op het gebied van kwaliteit van zorg.

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.