Acute infectieuze diarree / 2014

Beschrijving richtlijn
In de SWAB-richtlijn 'Antibiotische behandeling van acute infectieuze diarree’ beperken we ons tot acute infectieuze ontstekingen van het maag-darmkanaal die zich primair uiten in diarree. Onderscheiden worden:
  Buiten het ziekenhuis opgelopen (community-acquired) diarree
  In het ziekenhuis opgelopen (nosocomiale) diarree
  Diarree bij reizigers

In de richtlijn wordt eerst de optimale therapie per verwekker besproken (in V. en tabel 3), vervolgens de optimale empirische therapie bij community-acquired diarree (VI.1) en bij reizigers (VI.2).  Deze richtlijn beperkt zich tot adviezen voor antibiotische behandeling van acute infectieuze diarree, er is ook aandacht geschonken aan diagnostiek van verschillende verwekkers van acute infectieuze diarree.

Helicobacter pylori infecties worden derhalve buiten beschouwing gelaten. Daarnaast vallen acute diarree veroorzaakt door ingestie van microbiële toxinen (‘voedselvergiftiging’) en diarree als begeleidend verschijnsel van systemische infecties zoals legionellose, listeriose en virale hepatitis en andere virale infecties ook buiten het bestek van deze richtlijn omdat deze vormen van diarree geen (selectieve) antibiotische behandeling behoeven.

Richtlijngebruikers
Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met acute infectieuze diarree, zowel bij kinderen als bij volwassenen.

Totstandkoming richtlijn
Deze richtlijn is in februari 2014 opgesteld op initiatief van de SWAB. De multidisciplinaire commissie bestond uit gemandateerde leden van de volgende wetenschappelijke verenigingen:
●  Vereniging voor Infectieziekten (VIZ)
●  Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
●  Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)

Deze richtlijn is beschikbaar in het Nederlands  Afbeeldingsresultaat voor vlag nederland

Nieuws over de richtlijn 
De SWAB richtlijn 'Antibiotische behandeling van acute infectieuze diarree’ uit 2014 is op dit moment in revisie. Klik hier om de concept versie 'Antimicrobiële therapie voor acute infectieuze diarree' 2023 te downloaden. Commentaar kan middels het commentaarformulier (klik hier) vóór woensdag 31 mei 2023 gestuurd worden naar: secretariaat@swab.nl.

Archief richtlijn
De eerste SWAB-richtlijn ‘Antimicrobiële therapie voor acute infectieuze diarree’ werd in 2005 gepubliceerd. Voor een update werd geacht om te voldoen aan de herziene procedures voor de ontwikkeling van SWAB-richtlijnen, hiervoor verwijzen we naar het format voor richtlijnontwikkeling
  SWAB-richtlijn ‘Antimicrobial therapy of acute infectious diarrhoea – December 2006’ (publicatie in The Netherlands Journal of Medicine)
  SWAB-richtlijn ‘Antimicrobiële therapie bij acute infectieuze diarree – Mei 2006’  (publicatie
in het NTvG)
  SWAB-richtlijn ‘Antimicrobiële therapie voor acute infectieuze diarree –  September 2005’

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.