Acute infectieuze diarree / 2023

Beschrijving richtlijn
De SWAB-richtlijn 'Antimicrobiële therapie voor acute infectieuze diarree’ bevat aanbevelingen voor volwassenen die zich presenteren in het ziekenhuis, zowel klinisch als poliklinisch. De richtlijn geeft ook adviezen voor acute infectieuze diarree bij reizigers. Voor de volledigheid wordt niet alleen aandacht besteed aan ziekte na terugkeer in Nederland, maar ook aan diarree bij reizigers tijdens de reis. De behandeling van C.difficile infecties komt ook uitgebreid aan bod.

Helicobacter pylori infecties worden buiten beschouwing gelaten. Daarnaast vallen acute diarree veroorzaakt door ingestie van microbiële toxinen (‘voedselvergiftiging’), virale gastro-enteritis en diarree als begeleidend verschijnsel van systemische infecties zoals legionellose, listeriose, virale hepatitis en andere virale infecties buiten het bestek van deze richtlijn omdat deze vormen van diarree geen (selectieve) antibiotische behandeling behoeven.

Richtlijngebruikers
Deze richtlijn is bestemd voor zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van volwassenen met een acute infectieuze ontsteking van het maag-darmkanaal die zich primair uit in diarree, en die zich presenteren in het ziekenhuis, zowel klinisch als poliklinisch. 

Totstandkoming richtlijn
Deze richtlijn is in augustus 2023 opgesteld op initiatief van de SWAB door een multidisciplinaire commissie met als coördinator dr. Jeannet Bos (internist-infectioloog) en voorzitter prof. dr. Jan Prins (internist-infectioloog), en tevens gemandateerde leden van de volgende wetenschappelijke verenigingen:
  Nederlandse Internisten Vereniging / Nederlandse Vereniging van Internist-Infectiologen (NIV/NVII)
  Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
  Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
  Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL)

Deze richtlijn is beschikbaar in het Nederlands  Afbeeldingsresultaat voor vlag nederland

Nieuws over de richtlijn 
Augustus 2023 / De SWAB-richtlijn 'Antibiotische behandeling van acute infectieuze diarree’ uit 2014 is herzien. Klik hier om de nieuwste versie van de richtlijn (2023) te downloaden.  

Overige downloads
●  Ingekomen commentaren en antwoorden n.a.v. de rondzending 'concept SWAB richtlijn Antimicrobiële therapie voor acute infectieuze diarree' - 2023

Archief richtlijn
De eerste SWAB-richtlijn ‘Antimicrobiële therapie voor acute infectieuze diarree’ werd in 2005 gepubliceerd. Voor een update werd geacht om te voldoen aan de herziene procedures voor de ontwikkeling van SWAB-richtlijnen, hiervoor verwijzen we naar het format voor richtlijnontwikkeling
●  SWAB-richtlijn 'Antibiotische behandeling van acute infectieuze diarree’ - Februari 2014
  SWAB-richtlijn ‘Antimicrobial therapy of acute infectious diarrhoea – December 2006’ (publicatie in The Netherlands Journal of Medicine)
  SWAB-richtlijn ‘Antimicrobiële therapie bij acute infectieuze diarree – Mei 2006’  (publicatie
in het NTvG)
  SWAB-richtlijn ‘Antimicrobiële therapie voor acute infectieuze diarree –  September 2005’

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.