Onderwerpen

Nieuws over SWAB richtlijnen

 • De SWAB richtlijn 'Sepsis' uit 2010 is op dit moment in revisie.
  Klik hier om de concept versie Sepsis 2020 te downloaden. Commentaar kan vóór 20 april 2020 gestuurd worden naar secretariaat@swab.nl
 • De SWAB richtlijn ‘Gecompliceerde urineweginfecties’ uit 2013 is op dit moment in revisie, de definitieve versie zal naar verwachting in Q3 van 2021 op onze website verschijnen.
 • De ontwikkeling van de volgende richtlijnen zijn in 2019 gestart:
   • Richtlijn ‘Bot en gewrichtsprothese infecties’ / Verschijnt medio Q2 van 2023
   • Richtlijn ‘Koorts bij neutropenie’ / Verschijnt medio Q2 van 2023
   • Richtlijn ‘Werkwijze bij vermoedde antibiotica allergie’ / Verschijnt medio Q2 van 2023

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.