Onderwerpen

Nieuws over SWAB richtlijnen

 • April 2021 / Het addendum 'Recommendations for the diagnosis and management of COVID-19 associated pulmonary aspergillosis (CAPA)' is  toegevoegd. Deze is voorbereid door de oorspronkelijke SWAB richtlijn commissie Invasive Fungal Infections uit 2017. Deze bestaat uit gemandateerde afgevaardigden van de NIV, NVMM, NVZA, NVALT, NVK, NVvH en NVIC met als voorzitter prof. dr. Paul Verweij, arts-microbioloog. Klik hier om het SWAB addendum te downloaden. Klik hier om de ingekomen commentaren en antwoorden n.a.v. de rondzending concept addendum te downloden.
 • Februari 2021 / Het format richtlijnontwikkeling voor SWAB richtlijnen is vernieuwd. Klik hier om de procedure voor richtlijnontwikkeling te bekijken.
 • Januari 2021 / Typo’s in de SWAB richtlijn 'Infectieuze endocarditis'  die hebben geleid tot een onjuist advies, zijn gecorrigeerd en groen gemarkeerd. Klik hier om de nieuwste versie van de richtlijn 'Infectieuze endocarditis' te downloaden. 
 • December 2020 / De SWAB-richtlijn 'Urinary Tract Infections' uit 2013 is herzien. Klik hier om de nieuwste versie van de richtlijn UWI (2020) te downloaden.  
 • September 2020 / De SWAB richtlijn 'Sepsis' uit 2010 is herzien. Klik hier om de nieuwste versie van de richtlijn Sepsis (2020) te downloaden.  
 • Juni 2020 / De oorspronkelijke CAP-richtlijn commissie heeft het addendum 'Recommendations for antibacterial therapy in adults with COVID-19' ontwikkeld bij de SWAB/NVALT richtlijn CAP uit 2016. We merken dat er veel vragen zijn over antibiotica bij COVID-19. Er wordt misschien wel erg veel antibiotica onnodig voorgeschreven. Het leek daarom goed een richtlijn te maken wanneer antibiotica een plaats hebben bij deze virale infectie. Klik hier om het addendum 'Recommendations for antibacterial therapy in adults with COVID-19' te downloaden. Klik hier om de ingekomen commentaren en antwoorden n.a.v. de rondzending concept addendum 'Recommendations for antibacterial therapy in adults with COVID-19' te downloden. Klik hier voor het adviesdocument CAPA (COVID-19 associated pulmonary aspergillosis) van het Expertisecentrum Schimmelinfecties in samenwerking met de NVALT. 
 • De ontwikkeling van de volgende richtlijnen zijn in 2019 gestart:
   • Richtlijn ‘Bot en gewrichtsprothese infecties’ / Verschijnt medio Q2 van 2023
   • Richtlijn ‘Koorts bij neutropenie’ / Verschijnt medio Q2 van 2023
   • Richtlijn ‘Werkwijze bij vermoedde antibiotica allergie’ / Verschijnt medio Q2 van 2023

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.