Onderwerpen

Hoofdstuk 7 - Bijlagen

Direct naar:
kies paragraaf  
↑  Naar boven

Naar ander hoofdstuk:Bijlage 1 - Voorbeeld van een businesscase uit het Radboudumc


Businesscase om de kostenbesparing per patiënt (zonder te corrigeren voor personeelskosten voor OPAT-teamleden) te berekenen gebaseerd aan de hand van een 6 maanden durende pilot (nieuwe situatie) vergeleken met eenzelfde aantal patiënten in de situatie voor de introductie van het OPAT-team (oude situatie).

De kostenbesparing per patiënt wordt bereikt door toegenomen aantal patiënten waarbij toch iv-orale switch kan plaatsvinden. Tevens leidt een efficiënter zorgproces ertoe dat patiënten poliklinisch kunnen starten met OPAT en dat de initiatie van OPAT sneller verloopt waardoor het ontslag bespoedigd wordt.

 

Bijlage 2 - Voorbeeld informatiebrief OPAT uit het CWZ, ETZ en Amsterdam UMCBijlage 3 - Voorbeeld van OPAT-specifieke bijsluiters uit het MUMC+ en het Radboudumc
Bijlage 4 - Voorbeelden van twee handleidingen voor zelftoediening met elastomeerpompjes uit het MUMC+ en het Radboudumc
Instructie aansluiten en afkoppelen van een elastomeerpompje – Radboudumc


Bijlage 5 - Voorbeeld van een handleiding voor zelftoediening met medicatiecassettes van Mediq

 

Bijlage 6 - Vragenlijst over de patiëntervaringen met ‘Antibioticatoediening via een infuus in de thuissituatie’
Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.