Onderwerpen

Antimicrobial Stewardship

Mondiaal is er sprake van gestaag toenemende resistentie tegen de gangbare antimicrobiële middelen. Deze tendens is ook in Nederland waarneembaar. Voor goed gebruik van antimicrobiële middelen zijn educatie en het publiceren van richtlijnen alleen onvoldoende effectief. Derhalve zijn er sinds 2015 in de Nederlandse ziekenhuizen A-teams ingesteld die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van een antimicrobial stewardshipprogramma. De SWAB ondersteunt de A-teams in hun taak om het gebruik van antimicrobiële middelen te meten en te verbeteren.

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.