Onderwerpen

Nieuwsbrieven voor A-teams

De SWAB werkgroep Antimicrobial Stewardship is in oktober 2015 opgericht. Deze werkgroep coördineert alle activiteiten op het gebied van Antimicrobial Stewardship in Nederland en onderhoudt de contacten op dit gebied met de inspectie voor gezondheidszorg en het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast is de werkgroep verantwoordelijk voor de ‘Praktijkgids Antimicrobial Stewardship’ die bedoeld is als hulpmiddel voor A-teams bij het opzetten van een Antimicrobial Stewardshipprogramma in hun ziekenhuis. De werkgroep brengt nieuwsbrieven uit, deze zijn hieronder te vinden:

• Nieuwsbrief A-teams - December 2015
• Nieuwsbrief A-teams - September 2016
• Nieuwsbrief A-teams - Mei 2017
• Nieuwsbrief A-teams - Januari 2018
• Nieuwsbrief A-teams - November 2018
• Nieuwsbrief A-teams - Februari 2020
• Nieuwsbrief A-teams - Juli 2021

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.