Onderwerpen

De Praktijkgids Antimicrobial Stewardship

Over de praktijkgids
Antimicrobial stewardship is internationaal erkend als een van de belangrijkste beheersmaatregelen bij de beteugeling van antimicrobiële resistentie. De beroepsorganisaties hebben bij monde van de SWAB in 2012 een plan van aanpak gepresenteerd, dat door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de minister is omarmd. De bedoeling is dat ieder ziekenhuis in Nederland eind 2015 over een goed functionerend antimicrobial stewardshipprogramma en een Antibioticateam (A-team) beschikt.

De ‘Praktijkgids Stewardship’ is bedoeld als hulpmiddel voor A-teams in oprichting bij het opzetten van een antimicrobial stewardshipprogramma in hun ziekenhuis. Het is een handleiding met suggesties hoe de verschillende elementen van een stewardshipprogramma vormgegeven kunnen worden en wat de voorwaarden zijn om een A-team te kunnen laten functioneren, met inachtneming van de lokale situatie. In 2018 is een geüpdatet versie van de praktijkgids verschenen, die op deze website te raadplegen is.

Omdat de gids geen éénmalig of statisch product wil zijn, maar een levend document moet worden is gekozen voor deze website waarop steeds een geupdate versie van de praktijkgids online te raadplegen zal zijn. Op deze website wordt de gids immers naar aanleiding van veranderende regelgeving, nieuwe literatuur inzichten of andere ontwikkelingen uptodate gehouden. (bijvoorbeeld de op korte termijn verwachte Nederlandse Richtlijn Antimicrobial Stewardship van de SWAB). Ook de “toolbox” zal verder worden uitgebreid met best practices uit binnen- en buitenland. De hoop en verwachting van SWAB en andere partners is dat deze website zal uitgroeien tot dé interactieve site voor Antibiotic Stewardship in Nederland en gebruikt zal worden als platform voor A-teams in de lande om kennis en innovatie te delen.


Colofon
De ‘Praktijkgids Antimicrobial Stewardship in Nederland’ is een uitgave die tot stand is gekomen met medewerking van de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB). U kunt de praktijkgids downloaden via de website www.ateams.nl en www.swab.nl.Afbeeldingsresultaat voor logo niv"          

Afbeeldingsresultaat voor logo nvza"

Wat is MKS? · Het Medische Kindzorgsysteem

ISBN/EAN: 978-90-802453-0-3

Vormgeving en productie
Buro Hans, Leusden
www.burohans.nl

Deze gids kwam tot stand dankzij inspanningen van de werkgroep ‘Praktijkgids Antimicrobial Stewardship in Nederland’: 

- B.J. Kullberg (voorzitter), namens de SWAB/ de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
- S. Balder, verpleegkundige 
- I. Groothuis, verpleegkundige 
- R.M. van Hest, namens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
- E. Boel, namens de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
- A. Friedrich, namens de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
- M. Hulscher, Adviseur, hoogleraar Kwaliteit van Zorg voor infectieziekten Radboudumc
- P.D. van der Linden, namens de SWAB/ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
- J.W. Mouton, namens de SWAB/de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
- J.M. Prins, namens de SWAB/ de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
- J. Schouten, namens de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC)
- B. Sinha, namens de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
- Jaap ten Oever, internist-infectioloog, namens de SWAB/ de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
- A. Verbon, namens de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
- C. Verduin, namens de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
- H. Wertheim, namens de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
- T.F.W. Wolfs, namens de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)

De eerste druk van de praktijkgids werd opgesteld door Jacobien Veenemans arts-microbioloog van het ETZ in Tilburg. De teksten van de tweede druk zijn grotendeels behouden gebleven, wel zijn op diverse punten teksten toegevoegd of aangepast. De tweede druk werd namens de Werkgroep Antimicrobial Stewardship van de SWAB geredigeerd door M. Hulscher, hoogleraar Kwaliteit van Zorg voor infectieziekten Radboudumc en J. Schouten, internist-intensivist Radboudumc.

Bijdragen aan de tweede druk:
- Marvin Berrevoets, internist-infectioloog Radboudumc
- Winnie de Bruijn, ziekenhuis apotheek, Diaconessenhuis Utrecht
- Rita Bos, Hygiënist, verpleegkundige, Avans Hogeschool Den Bosch
- Martine Caris, internist i.o. VUMC Amsterdam
- Marlot Kallen, internist i.o. AMC Amsterdam
- Marrigje Nabuurs, arts-microbioloog CWZ Nijmegen
- Jaap ten Oever, internist-infectioloog Radboudumc
- Ilse Overdevest, arts-microbioloog, PAMM
- Denise Telgt, internist-infectioloog, Sint Maartenskliniek

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.