Bacteriële CZS infecties / 2012

Beschrijving richtlijn
Dit zijn de eerste SWAB richtlijnen voor de behandeling van bacteriële infecties van het centraal zenuwstelsel . Twaalf hoofvragen zijn geformuleerd over antibiotica behandeling van bacteriële infecties van het centraal zenuwstelsel. Aan de hand van meerdere bronnen (zie bronnen) zijn aanbevelingen geschreven, ieder met hun eigen niveau van bewijs, volgens de CBO beoordelingscriteria die overgenomen zijn door de SWAB (Tabel 1 in de richtlijn). Daarnaast zijn er specifieke aanbevelingen beschreven, iedere hoofdvraag wordt in een apart hoofdstuk beantwoord. 

Richtlijngebruikers
Deze richtlijn is bedoeld om medisch specialisten te begeleiden bij het kiezen van de best passende antimicrobiële behandeling voor patiënten met een bacteriële infectie van het centraal zenuwstelsel.

Totstandkoming richtlijn
Deze richtlijn is in 2012 opgesteld op initiatief van de SWAB. De multidisciplinaire commissie bestond uit gemandateerde leden van de volgende wetenschappelijke verenigingen:
  Vereniging voor Infectieziekten (VIZ)
  Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
  Netherlands Society for Hospital Pharmacy (NVZA)

Deze richtlijn is beschikbaar in het Engels  Afbeeldingsresultaat voor engelse vlag

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.