Invasieve schimmelinfecties / 2017

Beschrijving richtlijn
Deze richtlijnen beslaan invasieve schimmelinfecties veroorzaakt door de Candida species, Aspergillus species, Cryptococcus neoformans en mucorales. Naast invasieve infecties is ook de oropharyngeale candidiasis opgenomen in deze richtlijn. Vulvovaginale candidiasis en dermatomycosen vallen buiten de kaders van deze richtlijn. De richtlijnen over invasieve schimmelinfecties zijn van toepassing op volwassenen, kinderen en neonaten en zijn toepasbaar op zowel intra-als extramurale behandeling/zorg.

Richtlijngebruikers
Deze richtlijn ondersteunt medisch specialisten bij het kiezen van de geschikte antimicrobiële behandeling voor patiënten met een invasieve schimmelinfectie.

Totstandkoming richtlijn
Deze richtlijn is in december 2017 opgesteld op initiatief van de SWAB. De multidisciplinaire commissie bestond uit gemandateerde leden van de volgende wetenschappelijke verenigingen:
  Vereniging voor Infectieziekten (VIZ)
  Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
  Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
  Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH)
  Nederlandse Vereniging voor Medische Mycologie
  Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
  Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC)
  Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
  European Paediatric Mycology Network

Deze richtlijn is beschikbaar in het Engels  Afbeeldingsresultaat voor engelse vlag


Addendum 'Recommendations for the diagnosis and management of COVID-19 associated pulmonary (CAPA)'
Het addendum is voorbereid door de oorspronkelijke SWAB richtlijn commissie Invasive Fungal Infections uit 2017. Deze bestaat uit gemandateerde afgevaardigden van de NIV, NVMM, NVZA, NVALT, NVK, NVvH en NVIC met als voorzitter prof. dr. Paul Verweij, arts-microbioloog. Klik hier om het SWAB addendum te downloaden. Klik hier om de ingekomen commentaren en antwoorden n.a.v. de rondzending concept addendum te downloden.

Overige downloads
● 
Ingekomen commentaren en antwoorden n.a.v. de rondzending concept SWAB-richtlijn ‘Management of Invasive Fungal Infections’ - 2017

Archief richtlijn
De eerste SWAB-richtlijn ‘behandeling van invasieve schimmelinfecties’ werd in 2008 gepubliceerd. Voor een update werd geacht om te voldoen aan de herziene procedures voor de ontwikkeling van SWAB-richtlijnen, hiervoor verwijzen we naar het format voor richtlijnontwikkeling
●  Concept SWAB addendum 'Recommendations for the diagnosis and management of COVID-19 associated pulmonary aspergillosis (CAPA)'.
● Klik hier voor het adviesdocument CAPA (COVID-19 associated pulmonary aspergillosis) van het Expertisecentrum Schimmelinfecties in samenwerking met de NVALT van 23-04-2020. 
● 
SWAB-richtlijn ‘Behandeling van invasieve schimmelinfecties – 2009’ (publicatie in het NTvG)
● 
SWAB-richtlijn ‘Behandeling van invasieve schimmelinfecties – September 2008 - NL’
  SWAB-guidelines ‘Management of Invasive Fungal Infections – September 2008’ - ENG

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.