Selectieve decontaminatie (SDD) / 2018

Beschrijving richtlijn  
In deze SWAB-richtlijn wordt de afweging gemaakt of antibiotica routinematig moeten worden toegepast in het kader van selectieve decontaminatie bij patiënten op de intensive care (IC) . Een belangrijk uitgangspunt voor deze richtlijnen vormen de epidemiologische gegevens over de verwekkers van een bepaalde infectie, waarop vervolgens een optimaal profylactisch regime of een optimale (empirische) therapie wordt gebaseerd. De richtlijn heeft geen betrekking op specifieke patiëntengroepen (bijvoorbeeld kinderen, hematologische patiënten met neutropenie, patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan, patiënten met een resectie van de oesofagus, met brandwonden of met een pancreatitis).

Richtlijngebruikers
Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met infecties op de intensive care. 

Totstandkoming richtlijn   
Deze richtlijn is in augustus 2018 opgesteld op initiatief van de SWAB. De multidisciplinaire commissie bestond uit gemandateerde leden van de volgende wetenschappelijke verenigingen:
   ●  Vereniging voor Infectieziekten (VIZ)
   ●  Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
   ●  Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
   ●  Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
   ●  Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC)

Deze richtlijn is beschikbaar in het Nederlands  Afbeeldingsresultaat voor vlag nederland  

Overige downloads
●  Ingekomen commentaren en antwoorden n.a.v. de rondzending concept SWAB-richtlijn ‘Selectieve decontaminatie bij patiënten op de intensive care - 2018’

Archief richtlijn
De eerste SWAB-richtlijn ‘Selectieve decontaminatie bij patiënten op de intensive care’ werd in 2001 gepubliceerd. Voor een update werd geacht om te voldoen aan de herziene procedures voor de ontwikkeling van SWAB-richtlijnen, hiervoor verwijzen we naar het format voor richtlijnontwikkeling
●  SWAB-richtlijn ‘Selectieve decontaminatie bij patiënten op de intensive care – Augustus 2014’
●  SWAB-richtlijn ‘Geen selectieve decontaminatie bij beademde patiënten op de intensive care – Februari 2001 (publicatie in het NTvG)

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.