Onderwerpen

Privacy statement

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en vindt dat persoonsgegevens van de bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid dan ook overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige privacywetgeving.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze online dienstverlening legt De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen via onze website (www.swab.nl). Of als u een iets wilt downloaden van de site.

Hierdoor is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt, tenzij De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid daartoe verplicht is op grond van de wet of u hiermee heeft ingestemd. Op elk formulier en elke vragenlijst op onze website staat aangegeven waarvoor wij de gegevens gebruiken.

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid bewaart uw persoonsgegevens conform de geldende wet- en regelgeving en niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen.

Website bezoek en klikgedrag
Op onze website (www.swab.nl) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies verbeteren uw ervaring op onze website
Sommige delen van de website van De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan.

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid toegang hebben tot de gegevens die u achterlaat op de website www.swab.nl zijn gehouden tot geheimhouding.

Cookies

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestandjes die bij een bezoek aan de website worden meegestuurd en  op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen.

Er zijn 3 soorten cookies:

  1. Functionele cookies:
    Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren;
  2. Analytische cookies:
    Dit zijn cookies die aan de website doorgeven welke pagina’s u bekijkt, in welke volgorde u dit doet en hoe lang u op de pagina blijft. Daarmee zijn webstatistieken te maken, die kunnen helpen om de website beter op de bezoekers af te stemmen;
  3. Tracking cookies:
    Deze cookies worden geplaatst om uw gedrag op verschillende websites op het internet te volgen.


De website van De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om de de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen en de website beter af te stemmen op het zoekgedrag van onze bezoekers.

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.