CAP / 2016 / concept 2024

Beschrijving richtlijn
Deze richtlijn beschrijft de behandeling van pneumonie bij volwassen patiënten  die zowel intramuraal als extramuraal behandeld worden.  Ze zijn in overeenstemming met de NHG richtlijn die in 2011 is opgesteld voor huisartsen. De aanbevelingen zijn van toepassing op volwassen patiënten met CAP in Nederland, uitgesloten de immuun gecompromitteerde patiënten, patiënten die een orgaan transplantatie hebben ondergaan, HIV- positieve patiënten en patiënten die behandeld worden met immunosuppressiva.

Richtlijngebruikers
Het doel van deze richtlijn is om artsen op de hoogte te stellen van de belangrijke ontwikkelingen en controverses in het antibioticum beleid voor patiënten met een CAP.

Totstandkoming richtlijn 
Deze richtlijn is in 2016 opgesteld op initiatief van de SWAB. De multidisciplinaire commissie bestond uit gemandateerde leden van de volgende wetenschappelijke verenigingen:
  Vereniging voor Infectieziekten (VIZ)
  Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
  Netherlands Society for Hospital Pharmacy (NVZA)
  Netherlands Society for Intensive Care (NVIC)
  Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
  Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG)

Deze richtlijn is beschikbaar in het Engels  Afbeeldingsresultaat voor engelse vlag

Addendum 'Recommendations for antibacterial therapy in adults with COVID-19'
De oorspronkelijke CAP-richtlijn commissie heeft het addendum 'Recommendations for antibacterial therapy in adults with COVID-19' ontwikkeld bij de SWAB/NVALT richtlijn CAP uit 2016. We merken dat er veel vragen zijn over antibiotica bij COVID-19. Er wordt misschien wel erg veel antibiotica onnodig voorgeschreven. Het leek daarom goed een richtlijn te maken wanneer antibiotica een plaats hebben bij deze virale infectie. Klik hier om het addendum 'Recommendations for antibacterial therapy in adults with COVID-19' te downloaden.

Addendum 'Recommendations for the diagnosis and management of COVID-19 associated pulmonary aspergillosis (CAPA)'
Het addendum is voorbereid door de oorspronkelijke SWAB richtlijn commissie Invasive Fungal Infections uit 2017. Deze bestaat uit gemandateerde afgevaardigden van de NIV, NVMM, NVZA, NVALT, NVK, NVvH en NVIC met als voorzitter prof. dr. Paul Verweij, arts-microbioloog. Klik hier om het SWAB addendum te downloaden. Klik hier om de ingekomen commentaren en antwoorden n.a.v. de rondzending concept addendum te downloden.

Overige downloads
●  Ingekomen commentaren en antwoorden n.a.v. de rondzending concept addendum 'Recommendations for antibacterial therapy in adults with COVID-19 - 2020'
● 
Ingekomen commentaren en antwoorden n.a.v. de rondzending concept SWAB-richtlijn ‘Management of Community-Acquired Pneumonia in Adults - 2016’

Archief richtlijn
De eerste SWAB-richtlijn ‘Management of Community-Acquired Pneumonia in Adults’ werd in 2005 gepubliceerd. Voor een update werd geacht om te voldoen aan de herziene procedures voor de ontwikkeling van SWAB-richtlijnen, hiervoor verwijzen we naar het format voor richtlijnontwikkeling
●  Concept SWAB addendum 'Recommendations for the diagnosis and management of COVID-19 associated pulmonary aspergillosis (CAPA)'.
● Klik hier voor het adviesdocument CAPA (COVID-19 associated pulmonary aspergillosis) van het Expertisecentrum Schimmelinfecties in samenwerking met de NVALT van 23-04-2020. 
  SWAB Guidelines ‘Management of Community-Acquired Pneumonia in Adults – January 2018’ (publicatie in The Netherlands Journal of Medicine)
  SWAB Guidelines ‘Management of Community-Acquired Pneumonia in Adults – November 2011’

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.