Onderwerpen

Antimicrobial Stewardshipmonitor


Doelstelling
De antimicrobial stewardshipmonitor rapporteert over

  • De kwaliteit van het gebruik van antimicrobiële middelen
  • De kwaliteitsbewaking van het gebruik van antimicrobiële middelen, d.w.z. de activiteiten die Nederlandse A-teams verrichten om de kwaliteit te meten en te verbeteren.


De SWAB beoogt hiermee

  • Ziekenhuizen te ondersteunen bij het verkrijgen van spiegelinformatie over de kwaliteit van het gebruik van hun antimicrobiële middelen
  • Terugkoppeling van deze spiegelinformatie aan de individuele ziekenhuizen (de A-teams)
  • Identificeren van landelijke aandachtspunten om antimicrobieel gebruik en de behandeling van infectieziekten te verbeteren


Uitgangspunten

  • Waar mogelijk automatische extractie van reeds vastgelegde data uit het Elektronische Patiënten Dossier (EPD) om registratielast te beperken 
  • Zorgen voor inhoudelijke expertise vanuit de betrokken beroepsgroepen wat betreft interpretatie van de data
  • Integratie van registraties met inhoudelijke raakvlakken


Dataverzameling

Informatie over de kwaliteit van het gebruik van antimicrobiële middelen worden in samenwerking met de IT-afdelingen van het ziekenhuis en het A-team uit het EPD geëxtraheerd, verwerkt en geanalyseerd door de dataverwerker MRDM. Meer informatie over het aanleverproces staat op https://support.mrdm.nl/registraties/amsm/. Ziekenhuizen kunnen via de SWAB ondersteuning krijgen bij de extractie van data uit het EPD en het transformeren naar een batchbestand voor aanlevering.
Daarnaast verzamelt de SWAB met behulp van een periodieke vragenlijst informatie over de activiteiten die Nederlandse A-teams verrichten om de kwaliteit te meten en te verbeteren.

Inhoud AMSM

De AMSM richt zich op het meten van de kwaliteit en kwantiteit van antimicrobiële middelen. Daarnaast omvat de AMSM gegevens over de kwaliteit van de zorg voor patiënten met een S. aureus bacteriëmie. Ieder deelnemend ziekenhuis levert tenminste de basis dataset aan. Het aanleveren van de uitgebreide dataset is facultatief, maar maakt het wel mogelijk om meer spiegelinformatie te ontvangen over de kwaliteit van antibioticagebruik en de zorg rondom S. aureus bacteriëmie.

Basis dataset

De basis dataset bestaat uit antibioticumvoorschriftkenmerken zoals deze ook in elektronische voorschrijf systemen (EVS) worden geregistreerd. Aangevuld met gegevens over de opnameduur, diagnose en voorschrijvend specialisme kan de basis dataset gebruikt worden om inzichten te geven in het aantal kuren en days on therapy (DOTs) per 100 opnames en per 100 verpleegdagen. Tevens kunnen hiermee ‘proxy’ indicatoren berekend worden. Deze kunnen zicht geven op de kwaliteit van een bepaald aspect van antibioticagebruik. Een voorbeeld is de gemiddelde intraveneuze toediening van de empirische sepsis-therapie als maat voor iv-orale switch.

Uitgebreide dataset

Deze omvat naast de basis dataset ook gestructureerd in het EPD vastgelegde oordelen over de juistheid van antibioticagebruik, verrichte geneesmiddelenconcentraties en de relevante diagnostische en therapeutische interventies bij patiënten met een S. aureus bacteriëmie. Hiermee kunnen kwaliteitsindicatoren berekend worden.

Wat krijgen deelnemende ziekenhuizen?

Aansluitend bij de doelstellingen van de AMSM krijgen deelnemende ziekenhuizen inzicht in hun voorschrijfgedrag en kwaliteit van antimicrobiële zorg middels gebenchmarkte spiegelinformatie. Deze informatie is inzichtelijk via een online dashboard, het zogenaamde Codman Dasboard van MRDM. De kosten voor deelname worden gefinancierd door de SWAB. 

Meer informatie

Voor meer informatie over de AMSM, of om uw interesse voor deelname aan de AMSM kenbaar te maken, kunt u contact opnemen met de AMSM-coördinator Pien Barendsen via p.barendsen@amsterdamumc.nl

 

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.