Onderwerpen
Delen via:

SWAB-ID

Sinds juni 2006 is SWAB-ID, het nationale elektronische antibioticaboekje van de SWAB, toegankelijk via www.swabid.nl. Hierin worden adviezen gegeven voor therapie en profylaxe van de gangbare infectieuze ziektebeelden, en waarin ook de belangrijkste eigenschappen van alle antimicrobiële middelen te vinden zijn. De antibiotische adviezen per ziektebeeld zijn zoveel mogelijk gebaseerd op bestaande, nationale, evidence-based richtlijnen. Indien voor de vele ziektebeelden waarvoor geen richtlijn beschikbaar is, is een inventarisatie gemaakt van het antibioticabeleid van de 9 centra met een opleiding Infectieziekten en/of Medische Microbiologie. Het SWAB-ID bevat derhalve de geaggregeerde kennis betreffende de te voeren antimicrobiële behandeling in Nederland. Middels het nationale elektronische antibioticaboekje is deze kennis overal, ongelimiteerd en kosteloos beschikbaar. De inhoud wordt jaarlijks geactualiseerd.

In de nieuwe editie 3.0, gelanceerd in januari 2019, is er naast een deel voor volwassen patiënten ook een deel voor kinderen. Het kinderdeel is samengesteld door de werkgroep antibioticabeleid bij kinderen, onderdeel van de sectie pediatrische infectieziekten en immunologie (SPII) van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Veelgestelde vragen

  • Jazeker! Zowel de kinder- als de volwassenadviezen van het landelijke formularium zijn vrij toegankelijk via www.swabid.nl.
    U kunt ook een licentie aanschaffen voor een lokale antibioticaformularium waarbij u/uw ziekenhuis of instelling zelf het antibioticaformularium beheert. De landelijke adviezen kunt u binnen uw ziekenhuis of instelling zelf aanpassen. Zo kunt u de dosering voor een antibioticum zelf aanpassen naar 4dd i.p.v. 3dd zoals vermeld in het landelijke formularium. Ook heeft u de mogelijkheid om de adviesregels na filtering een lokale eigen volgorde te geven.

    Heeft u interesse in een lokale licentie van het antibioticaformularium of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met het SWAB secretariaat via het contactformulier op onze website.

  • Het landelijke antibioticaboekje is een elektronisch antibioticaboekje van de SWAB en is vrij toegankelijk via onze website www.swabid.nl. Er is enkel een web-versie van het nationale boekje  (deze versie is geschikt voor iPhone/Android). Er is geen PDF of papieren versie.

  • Fijn dat u ons op de hoogte brengt! Vul ons contactformulier in om ons hierover een bericht te sturen. Om uw bericht zo snel en efficiënt mogelijk te verwerken horen wij graag concreet wat er volgens u niet correct is. Tevens ontvangen wij graag de URL en een print screen van het advies op de desbetreffende webpagina, ook dit kunt u via ons contactformulier doorgeven. Uw bericht wordt vervolgens inhoudelijk beoordeeld door de redactieraad van het SWAB-ID, het kan ongeveer 2-3 maanden duren voordat een advies is aangepast binnen het nationale antibioticaformularium/SWAB-ID. 


Alle veelgestelde vragen

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.