Onderwerpen

Hoofdstuk 9 - Take home messages

Uit het vooafgaande zal duidelijk zijn dat er geen ‘one-size-fits-all’ Antimicrobial Stewardship Programma bestaat. Op termijn moet worden toegewerkt naar een geautomatiseerde integratie van gegevens, zodat ‘onjuiste’ voorschriften automatisch gedetecteerd en bijgestuurd kunnen worden. 
 
Do’s:
  1. Formuleer een duidelijke visie en meetbare doelstellingen. Communiceer deze binnen de organisatie.
  2. Zorg dat duidelijk vaststaat hoe de taakverdeling is, en probeer coördinerende taken niet teveel te versnipperen.
  3. Gebruik het lokale formularium als toetsingsinstrument voor de kwaliteit van het antibioticumgebruik, en zorg dat dit duidelijke aanbevelingen bevat. 
  4. Stel lokaal een lijst van kritische voorschriften vast en gebruik de dagelijkse monitoring om toezicht te houden op deze voorschriften. Indien dit te tijdsintensief is kan gekozen worden voor een PPM.
  5. Betrek vanaf het begin de IT afdeling bij het inrichten van het stewardship programma.
  6. Begin klein, en communiceer de successen

Don’ts: 
  1. Begin niet als er geen commitment is vanuit het management en de medische staf.
  2. Begin niet als er onvoldoende middelen beschikbaar zijn.
  3. Probeer niet teveel problemen tegelijkertijd aan te pakken.

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.