Onderwerpen

Redactieraad SWAB-ID

De werkgroep werkt aan het ontwikkelen en up-to-date houden van het web-based nationale antibioticaboekje SWAB-ID ten behoeve van intramurale toepassing, met als doel het antibioticabeleid te optimaliseren en zo een bijdrage te leveren aan de beheersing van kosten en resistentieontwikkeling. Klik hier om naar de SWAB webpagina voor het SWAB-ID te gaan.

Samenstelling van de werkgroep
- Prof. dr. J.M. Prins, voorzitter, internist-infectioloog, Amsterdam UMC te Amsterdam
- dr. T.F. Wolfs, vicevoorzitter, kinderarts-infectioloog/immunoloog, UMC Utrecht te Utrecht
- dr. H.I. Bax, internist-infectioloog, Erasmus MC te Rotterdam
- drs. E. de Jong, arts-microbioloog, Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem
- dr. M.M.C. Lambregts, internist-infectioloog, LUMC te Leiden
- dr. M.A. Leverstein-van Hall, arts-microbioloog, Alrijne Ziekenhuis, Leiderdorp
- dr. P.D. van der Linden, ziekenhuisapotheker/klinisch epidemioloog, Tergooi Ziekenhuis te Hilversum
- dr. D.C. Melles, arts-microbioloog, Meander Medisch Centrum te Amersfoort
- dr. N.G.L. Jager, ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog, Radboudumc te Nijmegen
- drs. F.W. Sebens, arts-microbioloog, Deventer ziekenhuis te Deventer

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.