Onderwerpen

17e SWAB Symposium - 30 juni 2016

Uitersten in antimicrobiële therapie

Het symposium wordt gehouden in Media Plaza, Jaarbeurs te Utrecht. 

Programma:
12.30    Ontvangst met koffie en lichte lunch 
Dagvoorzitters: Prof. dr. Johan Mouton en Prof.dr. Daan Touw

13.30    Opening

13.35    Antibioticadosering bij kinderen: so you think you can prescribe?
Pieter De Cock, medicatiebeleid- en begeleiding, UZ Gent

14.00    Zijn doseringsaanpassingen bij extreme obesitas nodig?
Prof. dr. Catharijne Knibbe, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, St. Antonius Ziekenhuis

14.25    Hoe effectief zijn nitrofurantoine en fosfomycine eigenlijk? Wat is er echt bekend van deze middelen?
Dr. Anouk Muller, medisch microbioloog, MC Haaglanden

14.50    Is therapeutic drug monitoring zinvol? En wanneer?
Dr. Roger Brüggemann, ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog, Radboudumc

15.15    Theepauze

15.45    SWAB Lecture - Farmacokinetiek en farmacodynamiek van antibiotica: wat heeft de afgelopen halve eeuw ons geleerd?
Prof. dr. Paul Tulkens, Université Catholique de Louvain

16.35    Verneveling neemt een enorme vlucht: inhalatie van antibiotica bij luchtweginfecties, focus op TB en CF.
Dr. Onno Akkerman, longarts, UMCG

17.00    Presentatie NethMap
Prof. dr. Johan Mouton, voorzitter SWAB

17.15    Antibiotic Stewardship 2016
Dr. Kees Verduin, arts-microbioloog, Stichting PAMM

17.30    Afsluiting en borrel

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.