Onderwerpen

18e SWAB Symposium - 29 juni 2017

Voorkomen is beter dan genezen - met speciale aandacht voor ouderen

Het symposium wordt gehouden in Media Plaza, Jaarbeurs te Utrecht. 

Programma:
12.30    Ontvangst met koffie en lichte lunch
Dagvoorzitters: prof.dr. Andreas Voss en dr. Ewoudt van de Garde

13.30    Opening en presentatie NethMap
Prof. dr. Johan W. Mouton, arts-microbioloog, voorzitter SWAB

13.50    Kwaliteit van antibioticagebruik in verpleeghuizen in Nederland
Dr. Laura van Buul, epidemioloog, coördinator UNO, VUmc, Amsterdam

14.15    Adapt or adopt? Vertaling van de SWAB praktijkgids AMS naar het verpleeghuis
Prof. dr. Andreas Voss, arts-microbioloog, CWZ en Radboudumc, Nijmegen

14.40    Presentatie nieuwe SWAB/NVALT richtlijn community-acquired pneumonia
Dr. Joost Wiersinga, internist-infectioloog, AMC, Amsterdam

15.00    Theepauze

15.25    Vaccinatie bij ouderen – doelmatig of niet?
Prof. dr. Marc Bonten, arts-microbioloog, UMC, Utrecht

15.50    Chronisch antibioticagebruik in Nederland – veel of weinig?
Dr. Stephanie Natsch, ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog, Radboudumc, Nijmegen 

16.15    Chronisch antibiotica – heil of vloek?
             - Inzoomen op COPD
             Dr. Jan van den Berg, longarts, Isala Ziekenhuis, Zwolle
             - Inzoomen op UWI
             Prof. dr. Susan Gerlings, internist-infectioloog, AMC, Amsterdam
             - Uitzoomen
             Prof. dr. Jan Prins, internist-infectioloog, AMC, Amsterdam

17.00    Afsluiting en borrel

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.