Richtlijnen SWAB

De SWAB formuleert landelijke richtlijnen voor antibioticagebruik. Deze dienen als basis bij het opstellen van lokale en regionale antibiotica formularia en zijn gericht op de volwassen patiënt. De SWAB-richtlijnen dienen als raamwerk voor de commissies die antibioticaformularia opstellen in de diverse ziekenhuizen. Via de opties hieronder kunt u de meest recente SWAB richtlijnen in het Nederlands en/of in het Engels downloaden, ook vindt u hier het SWAB format voor richtlijnontwikkeling. Elke SWAB richtlijn heeft ook een webpagina waar u algemene informatie vindt over de desbetreffende richtlijn. Ook vindt u hier de publicaties en/of ingekomen commentaren met antwoorden na aanleiding van de concept SWAB-richtlijn.

Veelgestelde vragen


Alle veelgestelde vragen

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.