Antimicrobial Stewardship / 2016

Beschrijving richtlijn
De laatste jaren wordt er wereldwijd gewerkt aan de implementatie van Antimicrobial Stewardship in ziekenhuizen, met als doel de kwaliteit van het gebruik van antimicrobiële middelen te verbeteren. Het hoofddoel van Antimicrobial Stewardship is het optimaliseren van klinische uitkomsten en kosteneffectieve behandelingen, waarbij de onbedoelde gevolgen van het gebruik van antimicrobiële middelen, zoals toxiciteit, het selecteren op pathogene micro-organismen en resistentieontwikkeling, worden geminimaliseerd. De eigenschappen van Antimicrobial Stewardship programma’s (ASPs) verschillen en beschrijven diverse interventies die dusdanig aangepast en gevormd kunnen om toegepast te kunnen worden in ieder ziekenhuis. Aanvullend op deze richtlijn is de ‘Praktijkgids Antimicrobial Stewardship in Nederland’ (www.ateams.nl). Deze gids is bedoeld als naslagwerk voor a-teams bij het opzetten van een ASP in hun ziekenhuis. Het betreft geen richtlijn, maar een gids die suggesties biedt over hoe verschillende elementen van ASPs geïmplementeerd kunnen worden en onder welke condities een a-team goed functioneert. Daarbij wordt in de gids rekening gehouden met onderlinge verschillen tussen ziekenhuizen.

Richtlijngebruikers
Deze richtlijn is bestemd voor artsen/zorgverleners/medisch specialisten werkzaam in ziekenhuizen en leden van Stewardship teams.  

Totstandkoming richtlijn
Deze richtlijn is in 2016 opgesteld op initiatief van de SWAB. De multidisciplinaire commissie bestond uit gemandateerde leden van de volgende wetenschappelijke verenigingen:
  Vereniging voor Infectieziekten (VIZ)
  Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
  Netherlands Society for Hospital Pharmacy (NVZA)
  Netherlands Society for Intensive Care (NVIC)
  Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso)

Deze richtlijn is beschikbaar in het Engels  Afbeeldingsresultaat voor engelse vlag

Overige downloads
● 
Comments and answers received in response to the draft SWAB-guidelines for ‘Antimicrobial Stewardship’

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.