Onderwerpen

Commissie Richtlijnen

De SWAB ontwikkelt richtlijnen voor het gebruik van antibiotica bij volwassenen in het ziekenhuis met als doel het antibioticabeleid te optimaliseren en zo een bijdrage te leveren aan de beheersing van kosten en resistentieontwikkeling. De richtlijnen dienen als raamwerk voor de commissies die antibioticaformularia opstellen in ziekenhuizen. Klik hier om naar de webpagina van de SWAB richtlijnen te gaan. 

Samenstelling van de werkgroep
- Prof. dr. J.M. Prins, voorzitter, internist-infectioloog, Amsterdam UMC te Amsterdam
- dr. C.H.S.B. van den Berg, vicevoorzitter, intensivist/internist-infectioloog, UMC Groningen te Groningen
- dr. A. van der Bij, arts-microbioloog, Diakonessenhuis te Utrecht
- Prof. dr. M.G.J. de Boer, internist-infectioloog, LUMC te Leiden
- Prof. dr. B.C.P. Koch, ziekenhuisapotheker, Erasmus MC te Rotterdam

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.