Sepsis / 2020

Beschrijving richtlijn
Deze SWAB-richtlijn richt zich op empirische antimicrobiële therapie voor sepsis   zonder duidelijke bron van infectie op het moment van opname, en sepsis met een waarschijnlijke / vermoedelijke bron van infectie. In het geval van sepsis door buiten het ziekenhuis opgelopen pneumonie (community-acquired pneumonia - CAP), urosepsis, sepsis en candidemie, sepsis en meningitis (concept) verwijzen we naar de overige SWAB-richtlijnen, zie www.swab.nl/richtlijnen.

Richtlijngebruikers
De richtlijn Sepsis is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor volwassenen met sepsis in het ziekenhuis.

Totstandkoming richtlijn   
Deze richtlijn is in september 2020 opgesteld op initiatief van de SWAB. De multidisciplinaire commissie bestond uit gemandateerde leden van de volgende wetenschappelijke verenigingen:
  Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
  Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
  Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
  Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC)
  Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)

Deze richtlijn is beschikbaar in het Engels  Afbeeldingsresultaat voor engelse vlag

Nieuws over de richtlijn 
September 2020 / De SWAB richtlijn 'Sepsis' uit 2010 is herzien. Klik hier om de nieuwste versie van de richtlijn Sepsis (2020) te downloaden. 

Overige downloads
●  Ingekomen commentaren en antwoorden n.a.v. de rondzending 'concept SWAB guideline for empirical antibacterial therapy of sepsis in adults- 2020'

Archief richtlijn
De eerste SWAB-richtlijn ‘Sepsis’ werd in 1999 gepubliceerd. Voor een update werd geacht om te voldoen aan de herziene procedures voor de ontwikkeling van SWAB-richtlijnen, hiervoor verwijzen we naar het format voor richtlijnontwikkeling
SWAB Guidelines ‘SWAB Guidelines for Antibacterial therapy of adult patients with Sepsis-December 2010’
  Ingekomen commentaren op de SWAB-richtlijn ‘Antimicrobiële therapie in het ziekenhuis bij volwassenen met sepsis – Juni 1999’ (publicatie in het NTvG)
  SWAB-richtlijn ‘Antimicrobiële therapie in het ziekenhuis bij volwassenen met sepsis – Maart 1999’ (publicatie in het NTvG)

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.