Onderwerpen

Sepsis / 2010

Beschrijving richtlijn
Deze SWAB-richtlijn richt zich op empirische antimicrobiële therapie voor sepsis   zonder duidelijke bron van infectie op het moment van opname, en sepsis met een waarschijnlijke / vermoedelijke bron van infectie. In het geval van sepsis door buiten het ziekenhuis opgelopen pneumonie (community-acquired pneumonia - CAP), urosepsis, sepsis en candidemie, sepsis en meningitis (concept) verwijzen we naar de overige SWAB-richtlijnen, zie www.swab.nl/richtlijnen.

Richtlijngebruikers
De richtlijn Sepsis is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor volwassenen met sepsis in het ziekenhuis.

Totstandkoming richtlijn   
Deze richtlijn is in december 2010 opgesteld op initiatief van de SWAB. De multidisciplinaire commissie bestond uit gemandateerde leden van de volgende wetenschappelijke verenigingen:
  Vereniging voor Infectieziekten (VIZ)
  Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
  Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
  Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (NVH)
  Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC)
  Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH)

Deze richtlijn is beschikbaar in het Engels  Afbeeldingsresultaat voor engelse vlag

Nieuws over de richtlijn 
April 2020 / De SWAB richtlijn 'Sepsis' uit 2010 is op dit moment in revisie. Klik hier om de concept versie Sepsis 2020 te downloaden. De deadline voor het insturen van commentaar op de concept SWAB richtlijn 'Sepsis' is verstreken. Op dit moment werkt de commissie aan het vaststellen van de definitieve tekst, deze zal in Q4 van 2020 gepubliceerd worden op onze website. 

Archief richtlijn
De eerste SWAB-richtlijn ‘Sepsis’ werd in 1999 gepubliceerd. Voor een update werd geacht om te voldoen aan de herziene procedures voor de ontwikkeling van SWAB-richtlijnen, hiervoor verwijzen we naar het format voor richtlijnontwikkeling
  Ingekomen commentaren op de SWAB-richtlijn ‘Antimicrobiële therapie in het ziekenhuis bij volwassenen met sepsis – Juni 1999’ (publicatie in het NTvG)
  SWAB-richtlijn ‘Antimicrobiële therapie in het ziekenhuis bij volwassenen met sepsis – Maart 1999’ (publicatie in het NTvG)

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.