Onderwerpen

19e SWAB Symposium - 28 juni 2018

Personalized medicine in de behandeling van infectieziekten

Het symposium wordt gehouden in Media Plaza, Jaarbeurs te Utrecht. 
Klik hier voor de aankondiging.

Programma:
12.30    Ontvangst met koffie en lichte lunch 
Dagvoorzitters: dr. Jaap ten Oever en dr. Mark de Boer

13.30    Opening

13.35    De weg naar gepersonaliseerde thepaie bij sepsis gebaseerd op de immuun respons
prof.dr. Tom van der Poll, AMC Amsterdam

14.00    Ondersteuning van geïndividualiseerde keuzes voor antimicrobiële therapie: imlementatie van een 'ICT-based klinisch beslissingsinstrument'
drs. Hassna Akhloefi, Erasmus MC, Rotterdam

14.25    TDM van antifungale middelen; time to abandon ship?
dr. Roger Brüggemann, Radmoudumc, Nijmegen

14.50    Maatwerk bij de behandeling van urineweginfecties
drs. Janneke Stalenhoef, LUMC, Leiden

15.00    Theepauze

15.35    Bacteriophage Therapy: Fact or Fiction
dr. Gilert Verbeken, Militair Hospitaal Koningin Astrid, Brussel

16.10    Richtlijnen en gepersonaliseerde antimicrobiële behandeling, waar ligt de balans?
prof.dr. Bart-Jan Kullberg, Radboudumc, Nijmegen

16.40    Presentatie NethMap 2017
prof.dr. Johan Mouton, voorzitter SWAB

17.00    Afsluiting en borrel

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.