Nieuws

Overzicht van alle nieuwsberichten.
Delen via:

Nieuws

 1. 27 januari 2023

  Advies diagnostiek en profylaxe ter voorkoming van invasieve aspergillose bij volwassen patiënten met influenza, opgenomen op een intensive care afdeling (herziene advies)

  Lees meer
 2. 26 januari 2023

  Beschikbaarheid laatste-lijns-antibiotica: cefiderocol, ampicilline-sulbactam en aztreonam nog niet op voorraad bij het RIVM

  Al in het tweede kwartaal van 2022 werd in samenwerking met RIVM en andere veldpartijen actie door de SWAB ondernomen om te voorzien in de toenemende behoefte aan laatste-lijns reserve-antibiotica. Hiervoor werd een ad hoc projectgroep ingericht.

  Lees meer
 3. 17 januari 2023

  Mark de Boer (SWAB voorzitter) benoemd tot hoogleraar Infectieziekten

  Per 1 oktober 2022 is de voorzitter van de SWAB, Mark de Boer, benoemd tot hoogleraar Infectieziekten, in het bijzonder antimicrobiële resistentie en antibioticabeleid. De komende jaren wil hij onder andere onderzoeken hoe we binnen de moderne geneeskunde moeten anticiperen op de wereldwijd toenemende antibioticaresistentie.

  Lees meer
 4. 28 december 2022

  Lijst essentiële antimicrobiële middelen in Nederland

  Regelmatig doen zich tekorten voor van antibiotica die essentieel worden geacht voor de Nederlandse gezondheidszorg. Naar aanleiding van meerdere signalen die VWS hierover heeft ontvangen, heeft het ministerie de SWAB benaderd om gezamenlijk met andere partijen (IGJ, CBG) een overzicht te genereren betreffende welke antibiotica essentieel zijn voor de 1e en 2e lijn gezondheidszorg.

  Lees meer
 5. 15 december 2022

  Terugkijken webinar: "Antibiotica-allergie: hoe krijgen we onterechte registraties de zorgketen uit?"

  Tijdens de wereldwijde ‘Antimicrobial Awareness Week 2022’ in november, organiseerde de SWAB in samenwerking met de Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie (RZN) een webinar die in het teken stond van antibiotica-allergie en de relatie tot antibiotic stewardship.

  Lees meer
 6. 19 november 2022

  Behandeladvies monkeypox

  Vanaf mei 2022 zijn er patiënten met monkeypox in Nederland gediagnosticeerd. Er is deze zomer een vaccinatiecampagne gestart via de GGD. Namens de Nederlandse Vereniging van Internist-infectiologen (NVII) en de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) heeft een expertteam een voorlopig behandeladvies geformuleerd.

  Lees meer
 7. 18 november 2022

  SWAB webinar tijdens de World Antimicrobial Awareness Week 2022

  De World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) wordt jaarlijks wereldwijd door de WHO aangekondigd om kennis en bewustwording over antimicrobiële resistentie te vergroten.

  Lees meer
 8. 08 november 2022

  SWAB-FMS richtlijn 'Medicamenteuze behandeling voor patiënten met COVID-19' gepubliceerd

  - 8 november 2022 -

  Lees meer
 9. 24 augustus 2022

  Add-on indicatiecode voor immunoglobulinen bij toxische shock syndroom door groep A streptokokken

  Per 1 september 2022 is er een add-on indicatiecode (3116) beschikbaar voor de declaratie van de toepassing van intraveneuze immunoglobulinen bij het toxische shock syndroom veroorzaakt door groep A streptokokken bij patiënten met necrotiserende fasciitis.

  Lees meer
 10. 15 juli 2022

  Revisie OPAT-praktijkgids: input gevraagd

  In 2020 hebben we de eerste versie van de OPAT-praktijkgids (Outpatient Parenteral Antimicrobial Treatment; ‘OPAT’) vormgegeven. Deze is bedoeld als hulpmiddel voor OPAT-teams (in oprichting) bij het opzetten en verder vormgeven van een OPAT-programma in de ziekenhuizen.

  Lees meer
12345678

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.