Onderwerpen

Disclaimer

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (hierna te noemen: (“SWAB") is voortdurend bezig om de betrouwbaarheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op haar website te waarborgen.

Aansprakelijkheid
Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kan de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit eventuele foutieve informatie op en/of het gebruik van de website www.swab.nl, of A-teams binnen de SWAB.

Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De uitingen op deze website vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid. De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid is daarvoor niet aansprakelijk.

Copyright
De op deze website getoonde informatie, zoals teksten, afbeeldingen, merken, logo's, (handels)namen of informatie in andere vorm, zijn eigendom van de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid of in licentie bij de opdrachtgever van de site. De informatie op deze website mag, ongeacht de verschijningsvorm, niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid.

Links
De sites waarnaar vanuit www.swab.nl wordt gelinkt, worden door de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Toch kan de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites of gedeeltes binnen deze site, voor de privacybescherming op deze websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden. De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid behoudt zich het recht voor om iedere link of een programma op enig moment te beëindigen.

Medisch advies
Deze site geeft geen bindend medisch advies. Neemt u bij gezondheidsklachten contact op met uw huisarts of specialist. De informatie op deze site vervangt niet de informatie die door de arts of verpleegkundige aan u is verstrekt.

Youtube
De Youtube video's op deze website worden niet 'embedded' aangeboden, maar via een externe link die u doorverwijst naar de website van Youtube. Hierdoor slaat deze website geen (Youtube/Google) cookies op en verzameld het ook geen surfgedrag op dat door Google gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld advertentiedoeleinden.

Veiligheid
Veiligheid van onze systemen is erg belangrijk. Vindt u een zwakke plek in onze website of andere systemen? Wij stellen het erg op prijs dat u dit bij ons meldt. Ook bij IT-gerelateerde beveiligingsincidenten kunt u via het contactformulier een incident melden.

De website swab.nl is eigendom van en wordt beheerd door De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid, gevestigd te Leiden.

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.