Onderwerpen

Werkgroep Surveillance Antibioticagebruik

Deze werkgroep heeft tot doel een structurele surveillance van humaan antibioticagebruik in Nederland te organiseren. Daarnaast interpreteert deze werkgroep het antibioticagebruik. Het betreft de surveillance van antibioticagebruik in de extramurale- en intramurale sector. Klik hier om naar de SWAB webpagina Surveillance Antibioticagebruik te gaan. 

Samenstelling van de werkgroep
- J.H. Baltink MSc, voorzitter, poliklinisch apotheker, Radboudumc te Nijmegen
- drs. B.J.C. Hendriks, ziekenhuisapotheker, LUMC te Leiden
- dr. V.C. Harris, UHD Infectious Diseases and Global Health, Amsterdam UMC te Amsterdam
- drs. P.A.G. de Klaver, ziekenhuisapotheker, Máxima Medisch Centrum te Eindhoven
- dr. T.B.Y. Liem, ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog, UMC Utrecht te Utrecht
- dr. P.D. van der Linden, ziekenhuisapotheker/klinisch epidemioloog, Tergooi ziekenhuis te Hilversum
- drs. M. Lourens, openbaar apotheker, Malden
- drs. A.E. Nieman, arts-microbioloog, Microvida, locatie ETZ Elisabeth te Tilburg
- drs. M.M.B. Roukens, wetenschappelijk medewerker, Radboudumc te Nijmegen
- drs. M. Sijbom, huisarts te Voorburg en onderzoeker LUMC te Leiden
- dr. A.W. van der Velden, UHD molecular biology en medical science, UMC Utrecht te Utrecht 

 

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.