Onderwerpen

Samenwerking & partners

Om onze doelstellingen adequaat uit te kunnen voeren werkt de SWAB samen met diverse organisaties. Hieronder een overzicht van onze samenwerkingspartners.


● Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
● Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
● Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
Afbeeldingsresultaat voor logo niv"        Afbeeldingsresultaat voor logo nvza"


● Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)
● Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG)
● Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC)
● Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
● Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso)

KNMvD.nl     Afbeeldingsresultaat voor nvic logo 

   Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde  


● College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
● European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)
● Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie (RZN ABR)
CBG-MEB - College ter Beoordeling van Geneesmiddelen    ESCMID 


● Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
● Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
     Afbeeldingsresultaat voor vws en rivm logo


● CongressCare; organisatie en ondersteuning van het SWAB Symposium & A-team meeting
● IDMCore; technische realisatie van het SWAB-ID
● Stichting Farmaceutische Kengetallen; realisatie van de applicatie van antibioticagebruik per regio
● Xtra Digital Agency; realisatie van onze SWAB website

Congress Care   IDMCore

sfk logo    Xtra Digital Logo

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.