Gepubliceerd op 01-06-2019

SWAB zet zich in voor het vergroten van publieke bewustwording wat betreft AMR

Antimicrobiële resistentie (AMR) wordt misschien wel de grootste uitdaging van de 21e eeuw. Publieke bewustwording en een sterkere verbinding tussen wetenschap, beleid en maatschappij, nationaal en internationaal, zijn noodzakelijk om meer vat te krijgen op AMR.


De SWAB zet zich hiervoor in en neemt initiatief samen met andere maatschappelijke organisaties. Lees hier meer over deze oproep.

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.