Onderwerpen

Best practices & informatie voor A-teams

Hieronder staan best practices en andere informatie die A-team kunnen gebruiken bij hun antimicrobial stewardshipshipprogramma

Antibiotica-allergie
- Links naar nascholing en e-learning
   • e-learning; https://www.boerhaavenascholing.nl/medische-nascholing/2021/e-learning-antibiotica-allergie/

- Best practices
   • Protocol Allergie penicilline registratie en delabeling ETZ Tilburg
   • Penicilline challenge op de afdeling ETZ Tilburg

   • Risico-inventarisatie antibiotica allergie - Amsterdam UMC  
   • Zakkaartje antibiotica allergie label - ABR Zorgnetwerk Holland West 

Meten: hoe gebruik je het EPD?
- Best practices
   • Het meten van antibiotische behandelduur (“kuurduur”)

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.