Behandeling MRSA dragers / 2012

Beschrijving richtlijn
Deze SWAB-richtlijn geeft aanbevelingen ten aanzien van de beste initiële behandeling van MRSA-dragerschap . De aanbevelingen zijn verschillend voor ongecompliceerd en gecompliceerd MRSA-dragerschap. Deze richtlijn geeft geen advies omtrent infecties door MRSA. Voor de behandeling van MRSA-infecties dient men een deskundige (internist-infectioloog, arts-microbioloog, kinderarts-infectioloog) te raadplegen.

Richtlijngebruikers
Deze SWAB-richtlijn is bestemd voor, maar is zeker niet beperkt tot, medisch specialisten die betrokken zijn bij de behandeling van MRSA-dragerschap bij zowel patiënten als medewerkers in gezondheidszorginstellingen.

Totstandkoming richtlijn   
Deze richtlijn is in februari 2012 opgesteld op initiatief van de SWAB. De multidisciplinaire commissie bestond uit gemandateerde leden van wetenschappelijke verenigingen. De voorbereidingscommissie bestond uit:
  dr. Heiman F.L. Wertheim (literatuuronderzoek)
  dr. Jan L. Nouwen (literatuuronderzoek)
  Prof. dr. Marc J.M. Bonten
  Prof. dr. Peterhans van den Broek
  dr. Annet Troelstra
  Prof. dr. Christina M.J.E. Vandenbroucke-Grauls
  dr. Margreet C. Vos
  Prof. dr. Andreas Voss
  Prof. dr. Jan A.J.W. Kluytmans (voorzitter)
  dr. Heidi S.M. Ammerlaan

Deze richtlijn is beschikbaar in het Nederlands  Afbeeldingsresultaat voor vlag nederland en Engels  Afbeeldingsresultaat voor engelse vlag

Nieuws over de richtlijn 
September 2022 / De geldigheid van de herziene richtlijn 'Behandeling van MRSA-dragerschap' uit 2012 is door het SWAB bestuur op 16 september 2022 voor 5 jaar verlengd. Klik hier om de SWAB-richtlijn MRSA-dragerschap te downloaden.  

Overige downloads
● 
Re-endorsed SWAB Guidelines for ‘Treatment of MRSA Carriage – September 2022’

Archief richtlijn
De eerste SWAB-richtlijn ‘Behandeling MRSA-dragers’ werd in maart 2007 gepubliceerd. Voor een update werd geacht om te voldoen aan de herziene procedures voor de ontwikkeling van SWAB-richtlijnen, hiervoor verwijzen we naar het format voor richtlijnontwikkeling
●  SWAB Guidelines for ‘Treatment of MRSA Carriage – February 2012’
●  SWAB-richtlijn 'Behandeling van MRSA-dragerschap – Februari 2012'
  SWAB-richtlijn ‘Behandeling van MRSA-dragerschap – 2008’ (publicatie in het NTvG)
  SWAB-richtlijn ‘Behandeling MRSA-dragers – Maart 2007’ - NL
  SWAB Guidelines for ‘Treatment of MRSA Carriage – March 2007’ - ENG

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.