Onderwerpen

Verantwoording

Op de website van de SWAB vindt u informatie over de SWAB. Er staan thema’s beschreven die betrekking hebben op antibioticaresistentie. De SWAB maakt deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Het kan voorkomen dat bij het opzetten van webpagina’s of het schrijven van teksten fouten optreden. Uw reactie stellen we op prijs. Via het contactformulier kunt u aangeven waar op de website volgens u een fout is te vinden. De website zal zo nodig aangepast worden. Ook voor algemene vragen of klachten kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier.

De informatie en het materiaal op de SWAB-website mag u gebruiken, downloaden, kopiëren en vrij verspreiden, maar niet voor commerciële doeleinden. Zorg wel altijd voor bronvermelding.

Postadres
Afdeling Infectieziekten, C5-P t.a.v. SWAB
Leids Universitair Medisch Centrum 
Postbus 9600
2300 RC Leiden

KvK nr. 41261401
BTW nr. NL805635002B01
IBAN NL89RABO0147600928

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.