Onderwerpen

De OPAT praktijkgids

Over de OPAT praktijkgids
Deze OPAT-praktijkgids is met behulp van een projectsubsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan het Gelders Antibioticaresistentie & Infectiepreventie Netwerk (GAIN) tot stand gekomen. Deze praktijkgids is bedoeld als hulpmiddel voor OPAT-teams (in oprichting) bij het opzetten of verder vormgeven van een OPAT-programma in hun ziekenhuis. Inhoudelijke aanspreekpunt is de SWAB-werkgroep antimicrobial stewardship. Deze gids is geen richtlijn. De aanbevelingen in deze gids hebben dan ook geen bindend karakter en kunnen ook niet als zodanig worden gebruikt voor toezicht of handhaving. Dit document dient beschouwd te worden als een praktische handleiding bij het organiseren van de zorg voor patiënten die OPAT (gaan) ontvangen. OPAT-teams en overige zorgverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de lokale inrichting van OPAT-zorg passend bij hun specifieke situatie (aanwezige infrastructuur, mankracht, middelen etc.).

Hieronder kunt u de complete OPAT praktijkgids inclusief bijlagen downloaden in PDF formaat. De OPAT praktijkgids is beschikbaar in het Nederlands. Via het menu links kunt u de individuele hoofdstukken van de OPAT praktijkgids raadplegen.


Deze gids kwam tot stand onder redactie van:
- Jaap ten Oever, internist-infectioloog Radboudumc
- Ralf Stemkens, ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog i.o. Radboudumc
- Marlies Hulscher, hoogleraar Kwaliteit van zorg voor infectieziekten IQ healthcare Radboudumc
- Jeroen Schouten, internist-intensivist Radboudumc


Inhoudelijke bijdragen (op alfabetische volgorde) door:
- Marvin Berrevoets, internist-infectioloog Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
- Edmée Bowles, arts-microbioloog Radboudumc
- Mark Claassen, internist-infectioloog Rijnstate Ziekenhuis
- Hadewig Colen, ziekenhuisapotheker Radboudumc
- Maaike Eeren, verpleegkundige OPAT-team Radboudumc
- Hanneke Fleuren, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
- Tatiana Geutjes, transferpunt Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
- Willem den Hartog, deskundige hygiëne- en infectiepreventie Sint Maartenskliniek
- Adham de Kok, ANIOS interne geneeskunde. Rijnstate Ziekenhuis
- Lucia Kregting, beleidsadviseur transferpunt Radboudumc
- Sharon Linskens, coördinator Apothekers Thuiszorg Coördinatiecentrum Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
- Yvette Loeffen, kinderarts-infectioloog UMC Utrecht
- Tamara Platteel, huisarts
- Annemarie Smeets, apotheker Radboudumc
- Tom Sprong, internist-infectioloog Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
- Denise Telgt, internist-infectioloog Sint Maartenskliniek
- Esther Tempel, wijkverpleegkundige gespecialiseerde verpleging, STMG BV
- Karin Timm, verpleegkundig specialist intensieve zorg, Allerzorg
- Mirjam Tromp, verpleegkundig specialist OPAT-team Radboudumc
- Nelleke Veens, technisch thuiszorg verpleegkundige Sante Partners
- Jonneke Verdijk, apotheker Radboudumc
- Nicole Vink-van Kimmenade, ziekenhuisapotheker Radboudumc
- Bas van Vlijmen, apotheker Radboudumc
- Tom Wolfs, kinderarts-infectioloog UMC Utrecht


Deze gids is becommentarieerd (op alfabetische volgorde) door:
- Sophie Coenen, A-team arts Amsterdam UMC, locatie VUmc
- Johanneke Kleinnijenhuis, internist-infectioloog UMCG
- Kim Sigaloff, internist-infectioloog Amsterdam UMC, locatie VUmc
- Malous Toren, ziekenhuisapotheker UMCG


Deze gids is met behulp van een projectsubsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan het Gelders Antibioticaresistentie & Infectiepreventie Netwerk (GAIN) tot stand gekomen. GAIN is één van de Nederlandse zorgnetwerken die – in het kader van de subsidieregeling van het ministerie van VWS – een breed pakket van activiteiten verrichten om antibioticaresistentie tegen te gaan. Ook andere OPAT-experts uit het land hebben bijgedragen aan deze praktijkgids. Deze gids is bedoeld om een praktische leidraad te zijn voor ziekenhuizen in alle regio’s. De gids wordt via de website van SWAB beschikbaar gesteld. 

     

 

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.