Gepubliceerd op 28-02-2024

Advies diagnostiek, empirische therapie en profylaxe ter behandeling/voorkoming van invasieve aspergillose bij volwassen patiënten met influenza, opgenomen op een intensive care afdeling (herziene advies Januari 2024)


In de afgelopen winter heeft de SWAB het advies met betrekking tot de diagnostiek en de profylaxe en behandeling van invasieve Aspergillose bij patiënten met een ernstige influenza infectie die beademd worden op de intensive care, herzien (zie link) en toelichting bij het advies (zie link).  

Bij de aankomende van de volledige richtlijn 'behandeling van schimmelinfecties'  zal getracht worden dit advies de incorporeren.

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.