Gepubliceerd op 18-03-2024

II Save the date II Jaarlijkse SWAB Symposium & A-team Meeting 2024

Donderdag 27 juni 2024


Save the date A-team meeting – 27 juni 2024

Deze jaarlijkse SWAB A-team meeting belicht een aantal specifieke aspecten van OPAT waarmee u het OPAT-programma in uw ziekenhuis nog beter vorm kan geven. Hoe stimuleer je zelftoediening? Hoe vaak moet je bloed laten prikken? Kunnen patiënten zelf thuis bloed afnemen voor TDM? Hoe regel je de financiering van een OPAT-programma? 

Het tweede deel bespreekt hoe we als A-team onnodige afname van bloedkweken kunnen verminderen en een best practice van het ontlabelen van patiënten met antibiotica-allergieën in de huisartsenpraktijk. We sluiten af met een inspirerende duo-presentatie over hoe wij als A-team aan de slag kunnen met duurzaamheid.  

Datum: donderdag 27 juni 2024
Tijd: 09.00 - 12.30 uur
Registreren: mogelijk vanaf medio mei


Save the date SWAB symposium – 27 juni 2024

Op dondermiddag 27 juni 2024 vindt het jaarlijkse SWAB symposium plaats in de Leeuwenbergh te Utrecht. Het thema dit jaar zal Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO) zijn. Dit onderwerp zal behandeld worden in de breedste zin des woords, zodat het symposium aantrekkelijk zal zijn voor alle aan de SWAB gelieerde specialismen.

Geschetst zal worden hoe groot het BRMO probleem op dit moment in Nederland is, welke antibiotica voor BRMO’s in Nederland verkrijgbaar zijn, en via welke wegen, en hoe antibiotica optimaal gedoseerd kunnen worden bij BRMO’s. Daarnaast zal op interactieve wijze casuïstiek gepresenteerd worden met betrekking tot BRMO’s. Tot slot zal een vooraanstaande wetenschapper ten aanzien van antibioticabeleid en resistentie de SWAB lecture uitspreken.

Datum: donderdag 27 juni 2024
Tijd: 13.00 - 17.30 uur
Registreren: mogelijk vanaf medio mei


Meer informatie over de locatie, programma, accreditatie en inschrijving volgt op korte termijn. Houd hiervoor onze nieuwspagina in de gaten. Reserveert u donderdag 27 juni 2024 alvast in uw agenda? Het belooft weer een interessante dag te worden.

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.