Gepubliceerd op 22-04-2024

Update CRG webpagina: EUCAST signaal update teicoplanine in de Vitek

De Commissie Richtlijnen Gevoeligheidsbepalingen (CRG) heeft een nieuwe EUCAST signaal update over teicoplanine bepaling in de Vitek. Dit betreft een korte update van het signaal op de EUCAST website.


Klik hier om het signaal update 'teicoplanine bepaling in de Vitek'  te bekijken.

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.