Gepubliceerd op 18-10-2023

Nieuwe voorzitter van de SWAB werkgroep Surveillance Antibioticagebruik

Dr. Stephanie Natsch, ziekenhuisapotheker en tevens voorzitter van de SWAB werkgroep Surveillance Antibioticagebruik, neemt afscheid van de SWAB.


Stephanie Natsch heeft een bijzondere staat van dienst opgebouwd binnen de SWAB. Dit begint al lang gelden, bijna vanaf de oprichting van de SWAB was Stephanie Natsch betrokken bij de SWAB en daarmee één van de langst werkende binnen de Stichting. Binnen de SWAB nam zij namens de NVZA zitting in de deelnemersraad, is zij jarenlang voorzitter geweest van de SWAB werkgroep Surveillance Antibioticagebruik, was zij lid van de SWAB-ID redactieraad, co-auteur van NethMap en tevens afgevaardigde van ESAC-net. Het bestuur dankt Staphanie Natsch voor haar betrokkenheid en al het werk voor de SWAB.
Het voorzitterschap van de werkgroep Surveillance Antibioticagebruik wordt overdragen aan Jan Baltink, poliklinisch apotheker en werkzaam in het Radboudumc. Zijn interesses liggen bij antibioticagebruik in de transmurale zorg.

Surveillance van antibioticagebruik omvat het verzamelen, interpreteren en verspreiden van gegevens over antibioticagebruik. Inzicht in het gebruik van antibiotica is nodig om het verband tussen resistentieontwikkeling en antibioticagebruik te kunnen bestuderen. De SWAB werkgroep Surveillance Antibioticagebruik heeft tot doel een structurele surveillance van humaan antibioticagebruik in Nederland te organiseren en het antibioticagebruik te interpreteren. Het betreft de surveillance van antibioticagebruik in de extramurale- en intramurale sector.
Klik hier om naar de SWAB-webpagina Surveillance Antibioticagebruik te gaan. 

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.